Genel

Zübeyde Fıtnat Hanım Kimdir? ZübeydaFıtnat Hanım’ın Biyografisi

12 Ekim 2020

Zübeyde Fıtnat Hanım 1725 yılında dünyaya gelmiş Türk şairdir. Divan şairleri arasından özellikle kadın olması nedeniyle önemli bir konuma sahiptir. Daha sonralarda başka kadın Divan şairleri olmuş olsa da Zübeyde Fıtnat Hanım diğerlerinden ayrılmış ve özel olarak görülmüştür. Özellikle şiirleri dışında nükteleri ile de oldukça dikkat eden bir kadın olmuştur.

Gerçek adı Zübeyde’dir. Babası da kendisi gibi bir şairdir ve aynı zaman da şeyhülislamdır. Babası ve kendisinin yanı sıra tüm ailesi birçok şair ve şeyhülislam yetiştirmiş bir ailedir. Bu nedenle küçüklüğünde itibaren edebiyatla iç içe büyüme fırsatı bulmuştur. Yetişkinlik çağına girdiğinde annesi tarafından akrabası olan ve kazaskerliği yapan Derviş Mehmet Efendi ile evlenmiştir. Her ne kadar doğruluğunu kanıtlanmamış olsa da Derviş Mehmet Efendi’nin Zübeybe’nin şiir yazmasına karşı olduğu ve onu zaman zaman engellediği söylenmektedir. Bu nedenle Zübeyde mutsuz bir evlilik hayatı geçirmiştir. Fakat yine de şiir yazmaya devam etmiştir.

Zübeyde Fıtnat Hanım’ın Edebi Kişiliği

Zübeyde Fıtnat Hanım şiirlerinde yine Divan şairi olan Nabi’nin yolunu izlemiştir. Aynı zamanda Koca Rağıp Paşa gibi şiirleri de bulunmaktadır. Fakat şiirlerinin yanı sıra nazireleri ile diğer kadın şairlere fark atan bir şair olmuştur. Nazire şairi olarak da anılmaktadır.

Şiirlerinde genellikle kendi tarzını ve üslubunu yansıtmamıştır. Eserleri arasında çok fazla kaside bulunmamaktadır. Şiir yazarken genellikle daha kısa türler seçmiştir. Bunlara gazel, rubai ve kıta örnek erilebilmektedir.

Zübeyde Fıtnat Hanım’ın Eserleri

Zübeyde Fıtnat Hanım’ın şiirleri genellikle Nabi ve Nedim’in izlerini taşıyan şiirler olmuştur. Koca Rağıp Paşa’yı örnek aldığı şiirler olmuş olsa da bu şiirlerde genellikle bir ders verme amacı gütmektedir. Şiirlerinin tamamında ahenk ve ritme dikkat etmiştir.

Zübeybe Fıtnat Hanım’ın divançesi çok sayıda nüshada bulunmuştur. Bu nüshalar İstanbul’daki kütüphanelerde saklanmaktadır. Divan eseri ise 1848 senesinde “Divan-ı Fıtnat” adıyla eski Türkçe ile basılmıştır. En eski manzumesi “Bahariyye” adlı manzumesi olarak bilinmektedir. Kaside olarak ise sadece I.Mahmud’a kaside yazmıştır. Başka bir örneği bulunamamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir