Genel

Yusuf Emiri Biyografisi Yusuf Emiri Kimdir?

8 Ekim 2020

Doğum tarihi hakkında bir bilgiye erişilmeyen Yusuf Emiri Türkçe ve Farsça dan oluşan şiirler yazmıştır. Nesir ustası olarak da bilinir. Yapıtları ile kuvvetli bir kalemi olduğunu kanıtlamıştır. 14 ve 15. Yüzyılın Çağatay dönemi sanatçılarındandır. Fars şiirlerinde Şeyh Kemal Hocendi’yi rol aldığı söylenir.

Farsça şiirlerin yazılması edebi dilde klasikleşmenin gereği görülmekteydi. Her iki dile de hakim olması, doğru ve akıcı şiirler yazmasına yardımcı olmuştur.

Eserleri

  • İlk eseri Divan’dır. Türkçe ve Farsça şiirler bulunur. Şiirlerinde nazım şekline değil, kafiye düzenine göre yazılmıştır. Klasik divan edebiyatından ayrılır. Divan eserine İstanbul Üniversitesinin kütüphanesinde rastlamak mümkündür. İçerisinde çoğunluğu gazel şiirler oluşturur. Kaside, muhammes, müseddes, rubai türlerinde şiirlerde yer alır. Şiirlerinde zengin kelime bilgisi ve kafiye uyumu dikkat çeker. Şiirlerinin içeriğine bakıldığı zaman Farsça ve Arapça kelimelerin daha fazla olduğu belirlenmiştir. Divan eserinde 381 şiiri bulunur.
  • Dehname, eserinin 906 beyitten oluşmuştur. Mesnevi türünde yazılmış ve lirik bir eserdir. Eserde Farsça kelimeler daha azdır. İçerisinde yedi beyitlik gazeller bulunur. Her gazelde ayrı konu ele alınmıştır. Gazellerinde Çağatay edebiyatının yansımaları rahatlıkla görülür. Eser içerisinde 10 mektup yer alır. Bu mektuplar eserin sonuç bölümlerini oluşturur. Eserin kaleme alınış tarihi tam bilinmese de 1430’lu yıllar olduğu belirtilir. Çoğunluk Türkçe kelimelerden oluşur. Eser Londra’da bir müzede yer alır.
  • Bengü Çağr, şiirlerinde nazım ve nesir karışık ele alınmıştır. Dönemin kültürünü ve fars geleneklerinin yansıtıldığı şiirlerden oluşturulmuştur. Eserde beng ve Çağr karşılıklı konuşma halindedir. Burada beng afyonu çağr ise şarap temsilindedir. Beng bir dervişi yansıtıyor, çağr ise fevri bir genci anlatır. Aralarında ki farklılıklar, duygu ve düşünceleri anlatılır. Karşılıklı atışmaların sonunda gazeller bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir