Genel

Tâhir’ül- Mevlevi Kimdir? Tâhir’ül- Mevlevi’nin Hayatı

23 Eylül 2020

Tâhir’ül- Mevlevi , erçek ismi Mehmed Tâhir’dir.  Babasının Mustafa Saffet Bey’dir. Büyük dedesi Hattat Mehmed Tâhir Efendi Mevlevî dervişidir. Annesinin adı Emine Emsal’dır.

1892 yılında Bâb-ı Seraskerî’de mülâzım olarak görev yapmıştır. Bu derslerden mesnevîhanlık icazetnamesi almıştır. Mehmed Celâleddin Dede’ye Esad Dede’nin aracılığıyla ile intisap etmiştir. Hac yolculuğu yaptığı sırada Esad Dedesi ile birlikte Medine, Mekke ve Kahire’de ilim ve tasavvuf ehlilerinin sohbetlerine katılarak bilgiler edinmiştir. Hac yolculuğu dönüşünde semâ çıkarmıştır ve dönemin en iyi semâzenleri arasında görev almıştır.  1896 ile 1898 yılları arasında memuriyetten istifa etmiştir. Tâhir’ül- Mevlevi bu görevinden 1001 günlük çileye girmek için istifa etmiştir. 1899 yılında Tâhir Dede Kütüphanesi’ni kurmuştur.

Bu kütüphanede kitap yayımlamaya başlamıştır. Fakat başvurusu reddedilmiştir. Bu nedenle yayımına ara verilen Resimli Gazeteyi yeniden çıkarmaya karar vermiştir. Bu yayını yeniden çıkarmak için Karabet ile anlaşmıştır. Fakat gazetenin ilk sayısının hemen ardından yayımına yasak getirilmiştir. Yayına yasak getirilmesinin nedeni olarak bir ittihâd-ı Mevlevî komitesi oluşturmak maksadı gösterilmiştir. Bu süreçte kitap yayım izni de sona erdirilmiştir. Bu süreçten sonra vekilharç sıfatıyla Nâzıme Sultan’ın Ortaköy’deki yalısına girmiştir. Dört yıl boyunca matbaa ile ilişkisini kesmiştir.

Fakat dostlarının ısrarı üzerine Divançe-i Tâhir’i yazmıştır. 1904 yılının şubat ayında Orman ve Ziraat Nezareti’nde yeniden memuriyet hayatına başlamıştır. Memuriyeti sırasında Mehmed Âkif ile tanışma fırsatı bulmuştur. Bu tanışma dostluğa dönüşmüştür. Dârüşşafaka’ya 1909 senesinde edebiyat öğretmeni olarak atanmıştır. Fakat bu isteği başarısızlıkla sonuçlandırılmıştır. Nekregû’nun başmuharrirliğine atanmıştır. İstibdadı ve Hafiye teşkilâtını hicveden yazılarını Tâhir Saffet imzası ile yazmıştır. İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nden 31 Mart olaylarından dolayı ayrılmıştır. 1951 senesinde Tâhir’ül- Mevlevi hayatını kaybetmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir