Genel

Süleyman Nesib Biyografisi: Süleyman Nesib Kimdir?

17 Eylül 2020

Süleyman Nesib, 1866 yılında İstanbul şehrinde dünyaya gözlerini açmıştır. Ölüm tarihi ise 28 Eylül 1917 tarihi olarak katırlara geçer. Süleyman Nesib’in asıl adı Süleyman Paşazade Mehmet Sami şeklindeydi. Ancak şair olarak Süleyman Nesib adı ile tanınmaktaydı. Süleyman Nesib, hem bir eğitimci hem de bir edebiyatçıydı.

Süleyman Nesib, Osmanlı Devleti’nde okul müdürü, Millî Eğitim müdürü, Darülfünun rektörü olarak çalışmış bir eğitimcidir. Ayrıca Servet-i Fünun Dönemi edebiyatçıları arasında yer alır. Türk edebiyatında sone tarzında ilk kez şiir yazan şair olarak tarihe geçmiştir. Nesib’in babası ise 93 Harbi’nde ünlü komutanlardan Şıpka Kahramanı olan Müşir Süleyman Hüsnü Paşa’dır. Babası, Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilme olayına karıştığı sebebi öne sürülerek Bağdat’a sürgün edilmiştir ve Abdülaziz tahtta iken Sami Bey’in İstanbul şehrine geri gelmesi mümkün olamamıştır. Abdülaziz’in vefatından sonrasında İstanbul’a geri gelmiş ve orta öğrenimini Nesib, burada tamamlamış; doğu ile batı kültürü alarak yetişmiştir.

Süleyman Nesib Biyografisi: Süleyman Nesib Kimdir? Hayatı Nasıl Geçmiştir?

Nesib, ilk kaleme aldığı şiirini 1883 yılında yayınlamıştır. Mütevazi tavırda bir şair olan Nesib, Servet-i Fünun Edebiyatı içerisinde yer almıştır. Şiirlerinde ise Süleyman Nesib ismini kullanmıştır. 1889 yılında Mekteb-i Mülkiyye-i Şahane’yi bitirmiştir. 1890 senesinde ise Bursa İdadisi müdürü olarak görev almıştır. 1891 yılında babasını görmeye gitmiş olduğu Bağdat’ta Bağdat İdadisi bünyesinde müdür olarak çalışmıştır. Babasının vefatı üzerine 1893 yılında geri döner. Bursa Maarif Müdürlüğü ve ardından da merkezi Rodos’ta olan Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti bünyesinde Maarif Müdürlüğü görevinde yer alır. Rodos’ta bulunduğu süre içerisinde babasının hayatını, II.Abdülhamit döneminin askeri ve siyasi olaylarını konu edinen “Süleyman Paşa Muhakemesi” adındaki eserini kaleme alır ve 1912 yılında yayımlar.

Nesib, II.Meşrutiyet’in ilan edilmesinin üzerine 1908 yılında İstanbul Maarif Müdürü olarak görev alır. İki ay sonrasında ise Mekatib-i Ibtidaiye İdaresi Müdürlüğü’ne atanmıştır. 1909 senesinin Mayıs ayında da Meclis-i Kebir-i Maarif üyeliğine getirilir. İki yıl ardından Mekatib-i Âliye Müdürlüğü’ne getirilmiştir. Ayrıca Darülfünun Genel Müdürlüğü de yapmıştır. Kadınların yüksek öğrenimlerini görebilmesi adına İnas Darülfünun’un kurulması için epey emek vermiştir. 1914 senesinin Ağustos ayında ise son resmî görevi olarak Maârif Nezâreti Te’lif ile Tercüme Heyeti azalığı görevlerine tayin edilmiştir. Vefat tarihine kadar da bu görevleri sürdürmüştür.

Süleyman Nesib Biyografisi: Süleyman Nesib Kimdir? Eserleri Nelerdir?

Nesib’e şiirlerini kitap şeklinde toplatıp bastırmak nasip olmamıştır. Ancak eğitim üzerine yazdığı eserlerini yayımlatabilmiştir. Özellikle de kaleme aldığı “İlm-i Terbiy-ie Etfal” isimli eseri, çok önemli bir eserdir.

Nesib, 1917 senesinde henüz 51 yaşındayken İstanbul şehrinde hayata veda etmiştir. Vasiyeti sebebi ile o zamanlar çok sevdiği Tevfik Fikret’in o dönem Eyüp Mezarlığı içerisinde olan mezarının tam yanına gömülmüştür. Yayımlamış olduğu şiirleri ile yazıları, 1918 yılında dostları tarafından bir anma kitabı olarak hazırlanan “Süleyman Paşazâde Samî Bey-Külliyât-ı Âsâr ve İhtisâsât” isimli kitapta bir araya getirilmiştir. Süleyman Nesib’in hayattayken kalame aldığı ve yayınlatma şansı bulduğu eserleri ise şu şekilde sıralanabilir:

  • 1907 yılında “İlm_i Terbiye-i Eftal” kitabı yayımlanmıştır.
  • 1912 yılında babasının hayatını anlattığı “Süleyman Paşa Muhakemesi” isimli kitap yayımlanmıştır.
  • 1914 yılında “Fröbel ve Pestalozzi Usullerinde Talim ve Terbiye Dersleri” isimli kitabı yayımlanmıştır.
  • 1918 yılında yazarı anma kitabı olarak “Süleyman Paşazâde Samî Bey – Külliyât-ı Âsâr ve İhtisâsât” isimli kitap yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir