Genel

Sabahattin Ali Biyografisi: Sabahattin Ali Kimdir?

9 Eylül 2020

Ali, 25 Şubat 1907 yılında Eğridere’de dünyaya gelmiştir. Ali, hem Türk yazar hem de bir şair kimliğinde karşımıza çıkar. Edebî kişiliğini toplumcu ve gerçekçi bir düzlemde tutarak hayatındaki tecrübeleri okuyucularına yansıtmış ve kendinden sonra gelen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nı oldukça etkilemiş bir figür haline gelmeyi başarmıştır. Genel olarak öykü türünde eserler veren Ali, romanları ile de ön plana çıkar. Onun romanlarında uzun uzun tasvirler ile ele aldığı sevgi ve aşk teması, zaman zaman da siyasi atışmalara gönderme yapan anlatılarla doludur. Bu anlamda toplumsal aksaklıklara eleştirilerde bulunmuştur.

Hakkındaki diğer bir bilgiye göre Ali’nin kaleme aldığı Kuyucaklı Yusuf (1937), İçimizdeki Şeytan (1940) ve Kürk Mantolu Madonna (1943) romanlarının, Türkiye’de edebiyat çevrelerinin takdirini kazanmayı başarmış olduğunusöyleyebiliriz. Ayrıca bu durumun 20. Ve 21.yüzyıllarda da etkisini sürdürdüğü bilinmektedir. Önemli bir şahsiyet olarak bugün dahi andığımız Ali, kendisine büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı da başarmış bir yazardır.

Sabahattin Ali Biyografisi: Sabahattin Ali Kimdir? Hayatı Hakkında…

Eğridere’de dünyaya gelen Ali, ilk şiir ve hikâye denemelerine Balıkesir’de başlamış ve sonrasında İstanbul’daki edebiyat öğretmeni olan Ali Canip Yöntem’in de desteği sonucunda ilk defa Akbaba ve Çağlayan dergilerinde şiirlerini yayımlatmıştır. Türkiye’ye geri döndüğünde ise Almanca öğretmeni olarak göreve başlasa da önce komünizm propagandası yaptığı iddia edilerek tutuklanmıştır. Bir süre tutuklu kalmasının ardından serbest kalmış ancak bu kez de Türk devlet yöneticilerini eleştirdiği iddia edilerek tekrar tutuklanır. Bu dönemde memurluktan ihraç edilen Ali, Atatürk hakkında kaleme almış olduğu bir şiir sayesinde yeniden devlet kurumları bünyesinde görevlendirilir.

Sabahattin Ali Biyografisi: Sabahattin Ali Kimdir? Hayatı Hakkında bilgilere yer verirken son yıllarına baktığımızda Türk milliyetçiler ile beraber yaşamış olduğu tartışmalar ile öne çıktığı görülmektedir. Özellikle de Türkçü_Turancı yazar Nihal Atsız ile yaşamış olduğu gerilim gitgide artmış ve Irkçılık-Turancılık Davası’nın bir parçası olmuştur. Bu dönem içerisinde Aziz Nesin ile birlikte çıkardığı Markopaşa Dergisi’nde siyasilere olan eleştirileri yüzünden bazı davalarla uğraşmak zorunda kalır. Ancak Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken, Ali’ye kaçma girişimi için rehberlik etmiş olan Ali Ertekin tarafından milliyetçi nedenlerle öldürülür. Öylece 2 Nisan 1948 tarihinde hayata veda eder. Ali’nin ölümünden sonraki yıllarda günümüz de dahil olmak üzere kıymeti daha çok anlaşılmış ve eserleri hakettiği övgü ve takdiri toplamıştır.

Sabahattin Ali Biyografisi: Sabahattin Ali Kimdir? Ailesi…

Ali, Karadeniz kökenli olan bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmiştir. Ali, MehpareTaşduman’a yazmış olduğu 24 Ağustos 1928 tarihli olan mektupta şu ifadeyi kullanır: “Babam İstanbul’un eski ve asil bir ailesinin çocuğu idi.”. Bu cümlesinden de anlaşıldığı üzere büyükbabasının gençken ya da çocukken İstanbul’a gelip yerleştiği görülmektedir.

Böylece Sabahattin Ali Biyografisi: Sabahattin Kimdir? Ailesi ile ilgili bilgilere göre; ailesinin İstanbul’da yaşadıkları bu belgeler doğrultusunda ispatlanmıştır. Yazarın babası Ali Selahattin Bey 1876 ve 1926 yılları arasında yaşamış bir zattır. Sabahattin Ali’nin babası olan Selahattin Bey; Zabıta olarak çalışmaktadır. Orada Hüsniye hanımla evlenmiştir. Bu evlilikten sonra; Sabahattin ali ve Fikret isimli bir çocukları olur. Ali Bey, 1.Dünya savaşı olduğu zamanlarda ise; “Divan-ı Harp Orfi Reisi” olarak Çanakkale iline çağrılmış ve eşi ile çocuklarını alıp Çanakkale’ye gitmiş; 4 yıl kadar burada kalmıştır. Ali de zaman zaman burada geçirdiği yıllar hakkında mektup ve yazılarında bazı hatıralarından bahsetmektedir. Daha sonrasında Ali, biriktirmiş olduğu para sayesinde İzmir’e gelerek burada tiyatro ve gazino işleri ile uğraşmak ister. Belli bir süre yolunda giden bu işleri, İzmir’in işgal edilmesi sonucunda sekteye uğrar. Daha sonraki süreçte ise ailecek Edremit’e göç ederker ve Hüsniye Hanım’ın babasının evine giderler. 1920’de ise aileye Süheyla (Conkman) isminde bir kız çocuğu katılır. Böylece daha da genişleyen aile içerisinde Ali, yazar ve şair kimliği ile ön plana çıkmaktadır.

Sabahattin Ali Biyografisi: Sabahattin Ali Kimdir? Öğretmenliğinin İlk Yılları

Ali, öğretmenlik diplomasını almaya hak kazandıktan sonra Ankara üzerinde bir hastane bünyesinde baştabip yardımcısı görevini sürdüren dayısı Rıfat’ın yanına gitmiştir. Dayısının Yozgat Devlet Hastanesi’ne başhekimlik yapması için ataması olunca, yeğeni Ali’yi yanına almak isteyen Ertüzün, dönemin mebuslarından biri olan Cevat Dursunoğlu ile bir görüşme yapar.

Ancak burada kendi söylemince şiirleri ve hikâyelerini okuyacak ve anlayacak kişiler bulmakta oldukça zorlanır. Buradaki durumunu İstanbul’da yaşayan arkadaşı Nahit Hanım’a 24 Kasım 1927 tarihinde yazmış olduğu bir mektupta dile getirir. Bu mektupta sitemli bir şekilde buradaki yalnızlığından şikayet eder. Nahit Hanım, Ali’nin öğretmenlik stajı yaparken tanıştığı çok sevdiği bir zattır. Önce dostluk çerçevesinde gelişen ilişkileri zaman içerisinde Ali’nin tek taraflı aşkına dönüşmüştür. Yozgat’ta kaleme aldığı şiirlerin ana temasında hep Nahit Hanım’a olan sevgisi vardır.

Ali, karşılık göremediği sevdasını 1927’de “Ne Kazandık”, yine 1927’de “Kalbimde Aşkınız”, 1928’de “Edebî” ile “Yat ve Uyu”, yine 1928’de “Bütün İnsanlara” ve “Firar” ve de “Kudurmak” isimli şiirlerinde işlemeye devam etmiştir.Ancak ne yazık ki Ali’nin o gün olan aşkı uzun yıllar karşılıksız şekilde devam etmiş; sonraki yıllarda Ali’nin biricik aşkı olan Nahit Hanım başkası ile evlenmiştir. Ali’nin bugüne dek yayınlanan eserleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Roman Kitapları:

 • Kuyucaklı Yusuf 
 • İçimizdeki Şeytan 
 • Kürk Mantolu Madonna 

Öykü Kitapları:

 • Değirmen 
 • Kağnı Ses
 • Yeni Dünya 
 • Sırça Köşk 

Şiir Kitapları:

 • Dağlar ve Rüzgâr 
 • Kurbağanın Serenadı 
 • Öteki Şiirler 

Oyun Eseri:

 • Esirler 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir