Genel

Revani Kimdir? Revani‘nin Biyografisi

6 Eylül 2020

Asıl adı İlyas Şüca olan Revani; 1457 yılında Edirne’de doğdu.  Kullandığı üslup ve biçimce yazar ve araştırmacılar tarafından ilgi ile takip edilen yazarın çok iyi bir öğrenim gördüğü eserlerinden anlaşılmaktadır. Kaynaklarda edinilen bilgiler çok az bile olsa şiir elrindeki Divan geleneği anlamdaki duru ama divan biçimli söyleyişi ilk etapta okuru etkileyen en cezp edici taraflarıdır. Revani zevk ve sefa şairi olarak eserlerinde sık bir biçim özelliği;  benzetme, betimleme ve divan geleneği manzum söyleyişlerine başvurmuştur. Şiir ve şiire olan ilgisi eğitim yıllarında da son hız devam eden Revani özellikle içki ve dönemin içki ile eğlenceye olana bakışını konu almıştır. Padişahlarla olan dialoğu da zaman zaman eserlerinde konu olan Yazar; zevk ve safa şairi olarak onları mutlu etmekten, şiirlerini saraya sunmaktan geri durmamıştır.

Osmanlı Geleneği Yazarlık Yolculuğu Ve Eserlerinin Ortak Konusu

 Revani üreten, sürekli çalışan, mesleğini sadece yazı yazarak bile icra edebilen; nadide Osmanlı saray geleneği işçisi olan yazarlarındandır. Revani; 2. Beyazid döneminde İstanbul’ a gelip burada ilk sure Emirliğine gelmiş; Mekke Ve Medine Yoksullarına dağıtılması için Padişah emri ile hazırlanan parayı götürmekle vazifelendirilmiştir.Edinilen bilgilere göre dağıtım sırasında görevini kötüye kullanması sonucu yolsuzlukla suçlanarak Padişah ve devlet erkânınca, toplum gözünde adeta itibarı zedelenerek gözden düşmüştür. Trabzon’a giderek şehzade Selim’in (Yavuz’un) hizmetine giren Revani burada Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkmasından hemen sonra çeşitli ve kazançlı çok sayıda işle ilgilenmiştir. Tezkirelerindeki zevk sefa, içki ve eğlenceye olan merakı ve ilgisi şiire de sıçramış; adeta Revani safa şairi olarak anılmaya başlamıştır.

İçki ve eğlence yazarlık serüveninin ortak muhtevası haline gelmiştir. Hayata olan bakışı, özlemini çektiği tutku ve isteklerin canlı ve içten söyleyiş hâkimliği akıcı bir üslupla ifade edilmiştir. Şiirlerindeki akıcılık divan şiirlerinin mazmunlarını kullanarak kendi dünyasından asla kopmayarak dile getirilmiştir. Revani kendi duygu iklimini en iyi şiire yansıtan Padişah dönemi şair ve yazarlarından olup adeta Osmanlı geleneğinin eğlence taraflarını zevk ve sefa yönlerini canlı bir şekilde resmetmiştir. Revani Divan’ı ile İşaretname mesnevisi içki ve içki içme kurallarını konu almıştır. Bu eser daha sonra edebiyatçılar tarafından sakinamelerin ilk örneği olarak sayılmış; bu eser günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir