Genel

Recaizade Mahmud Ekrem Kimdir? Recaizade Mahmud Ekrem’in Biyografisi

6 Eylül 2020

1 Mart 1847  yılında  İstanbul’da doğdu. Recaizade Mahmud Ekrem  19.yüzyıl Osmanlı dönemi Türk Edebiyatı’nın  önde elen  en ünlü  edebi  isimlerindendir. Recaizade Mahmut Ekrem geniş dil bilgisi zenginliği ve ilim dağarcığı ile Türk Edebiyatında parmakla gösterilebilecek yetkinlikteki yazarlardandır. Babasından Süryanice ve Fransızca öğrenen Ekrem; 1958’de ilköğrenimini bu şekilde daha hızlı bir şekilde tamamladı. Özel öğrenim görmesi ona eşsiz yetenek ve bilgi birikimi kazandırdı.

Türk Edebiyat Tarihindeki Yeri Ve Önemi

Recaizade Mahmud Ekrem; Tanzimat ve Nafia dairelerine başmüşavirlik, Danıştay üyeliği, Mekteb-i Mülkiye, Galatasaray Sultanisi gibi resmi ve son derece önemli kuruluşlarında öğretmenlik yaptı. Recaizade  Mahmud Ekrem  ayrıca  Evkaf  Maarif Nazırlığı Meclis-i Ayan Üyeliği  de yaparak  adeta kariyerinde   parlayan bir meşale gibi    etrafındakileri şaşırtmayı başardı. Başarılı geçmişi, geniş vizyoner birikimi ve bilgi dağarcığı ile kuşaklar arası çatışmasını doğu /batı geleneğini son derce usta bir şekilde ele aldı. Bu kuşakları ele alış biçimi ile yazar her çağ okunabilirliğini herkese kanıtladı.

Yazar ayrıca; Romantizm ve Reaizm akımlarını benimsedi. Batı Edebiyatından türlü çeviriler yaptı.1870’de ilk oyunu Afife Anjenik,1871’de ilk şiir kitabı Nağme-i Seher ‘i yayınlayarak yayın hayatında geri dönülmez bir ufka pencerelerini açtı. Eserleri her yaşatan okura hitap eden Ekrem çok sayıda yetkin eser ve yapıtla yıllardır okunmaya, güncellğini her çağ korunmaya devam etmektedir. 31 Ocak 1914’te vefat etti. Ölümü 7’den 70’  herkes yasa boğmuş okullar tatil edilmiştir. Recaizade Mahmud Ekrem; Büyük bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanırken geride bıraktığı binlerce okur ve yazar kitlesi ile hala muazzam eserleri ile yaşamaya devam etmektedir.

Eserleri

 • Nağme-i Seher
 • Yadigar-ı Şebab
 • Zemzeme,
 • Tefekkür
 • Pejmürde
 • Talim-i Edebiyat
 • Nefrin
 • Nijad Ekrem
 • Takdir-i Elhan
 • Takrizat

Şiir

 • Zemzeme
 • Biyografi
 • Kudemadan Birkaç Şiir

Roman

Araba Sevdası-İlk Realist Roman

Öykü

 • Saime
 • Muhsin Bey Yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi
 • Şemsa

Tiyatro

 • Muhsin Bey
 • Çok bilen Çok Yanılır
 • Görev Çağırısı
 • Afife Anjenik
 • Atala Yahut Amerikan Vahşileri
 • Vuslat Yahut Süreksiz Sevinç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir