Genel

Ahmet Ada Kimdir? Ahmet Adan’ın Biyografisi

Ahmet Ada, Adana’da doğup büyümüş bir yazar ve aynı zamanda da şairdir. Annesinin adı Nazire, babasının adı ise Ahmet’tir. Ahmet Ada Hayatı  20 Mayıs 1947 tarihinde Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğan Ahmet Ada, ilkokul ve ortaokulu doğduğu yerde okudu ve buradaki eğitim hayatını 1965 yılında bitirdi. Liseyi ise yine ilçedeki Ceyhan Lisesi’nde okudu. Ancak o zamanlardaki […]

Continue Reading...

Genel

Abdullah Bosnevi Kimdir?Abdullah Bosnevi’nin Biyografisi

Abdulalh Bosnevi 992 (1584) yılında dünyaya geldi. Tahsilline ve eğitim yaşamına doğum yeri olan Bosna’da başladı. İstanbul’da eğitimine devam eden Abdullah Bosnevi sonrasında devrinin önemli bir kültür hazinesi olan ilim yuvası Bursa’ya giderek, Orada Hasan Kabâdûz’a intisap etti. AbdulalhBosneviayrıca, ŞeyhAbdulmecidHalvedin’den de istifade ederek ilim dünyasını giderek daha da çok zenginleştirdi. Daha sonra Mısır’a giden Abdullah […]

Continue Reading...

Genel

Ahmet Haşim Kimdir?

Ahmet Haşim, 1887 Bağdat doğumlu, 1909 ve 1911 yılları fecri ati şairidir. Küçük yaşta annesini kaybetmiştir. Galatasaray Lisesi’nde okudu ve lise bitince Gümrük Müdürlüğü’nde çalıştı. İzmir Lisesi’nde Fransızca öğretim görevlisi olarak atandı. Birinci Dünya Savaşı’nda yedek subay olarak görev yapmış, Çanakkale cephesinde bulunmuştur. Ayrıca Ahmet Haşim, Paris’te bulunduğu bir dönem de geçirmiştir. Osmanlı Bankasında çalışmış […]

Continue Reading...

Genel

Adil Şirin Kimdir?

1955 yılında Takvim 1 Temmuz’u gösterirken Laçin ilinin Erikli köyünde dünyaya gözlerini açmıştır. Adil şirin, 1962 ile 1972 yılları arasında Gurdgaji kentin de A. Nevruzov Orta Okulu’ nu bitirmiştir. Yüksek dereceyle mezun olduğu ortaokuldan sonra Hankendi devlet pedagoji Üniversitesi’ de filoloji bölümünden mevzun olmuştur. 1978 ile 1984 yılları arasında Laçin iline bağlı Gurdgaji Köyünde öğretmenlik […]

Continue Reading...

Genel

Abdulaziz Mecdi Tolun Kimdir?Abdulaziz Mecdi’nin Biyografisi

Abdülaziz Mecdi Bey 1865 yılında Balıkesir’in bir mahallesi olan Okçukara’da dünyaya gelmiştir. Hafız olan babası Hasan Efendi’den ilk eğitim bilgilerini alıp devamında Balıkesir Belediyesi’nde memur olan dayısı Yahya Nefi Efendi’den orta ve yükseköğretimde verilen İslami Bilgiler eğitimi aldı. Orta öğretimini tamamlayıp eğitim gördüğü okulda ikinci öğretmen olarak görev yaptı. Öğretmenlik yaptığı okul yükseköğrenime geçince yükseköğrenim […]

Continue Reading...

Genel

Ayhan Hünalp Kimdir? Ayhan Hünalp’in Biyografisi

Ayhan Hünalp, 10 Ocak 1927 tarihinde Bitlis’te doğmuştur. Gazeteci, roman yazarı ve şair bir kimliğe sahiptir. 1953 yılında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi; Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. Okulu bitirmesinin ardında gazetecilik yapmaya başlamıştır. Sendika konfederasyonlarında basın sekreteri, İstanbul ve Kıbrıs radyolarında sanat konuşmaları yapması da yaptığı birçok işten birkaçıdır. Hünalp, […]

Continue Reading...

Genel

Aydınlı Visali Kimdir? Aydınlı Visali’nin Biyografisi

Aydınlı Visali Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk Divan Edebiyatı şairidir. Osmanlı İmparatorluğu’nda Yalın Türkçe ile yazılmış şiirlerin öncüsüdür. Bu tarz şiirlere Basitname denmektedir. Aydınlı Visali şairin mahlasımıdır. Asıl ismi İsa’dır. Çok eski bir şair olduğu için doğum tarihi tam olarak bilinememektedir. Doğumuyla ilgili bilenen tek bilgi, Aydın’da doğmuş olmasıdır. Kayıtlarda, II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinde […]

Continue Reading...

Genel

Ahmet Hamdi Tanpınar Kimdir?Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Biyografisi

23 Haziran 1901 tarihinde doğdu. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk öğretmenlerinden olan Ahmet Hamdi Tanpınar; Türk şair, romancı, deneme yazarı ve edebiyat tarihçisi olarak tanınmaktadır. Şehzadebaşı’nda doğan Tanpınar’ın babası Gürcü asıllı Hüseyin Fikri Efendi, annesi Nesime Bahriye Hanım’dır. Tanpınar ailenin üç çocuğundan en küçüğü olarak büyümüştür. Anensini Kerkük’te yaptıkları bir yolculuk sırasında 1915 yılında tifüs hastalığından kaybeden […]

Continue Reading...

Genel

Abdürrahim Karakoç Kimdir?

Abdürrahim Karakoç 7 Nisan 1932 tarihinde Kahramanmaraş’ın ekin Özü ilçesinde gözlerini açmıştır. Dedesi gibi babası ve kardeşleri gibişair olan Abdürrahim Karakoç, ailesi sebebi ile henüz küçük yaşlarda şiir ile tanışmıştır. Küçük yaşlarda şiire merak sarmış, ilk yazdığı şiiri beğenmeyip yakmıştır. Mücadeleci mısralarının yoğunluğu yaşadığı dönem şartlarından kaynaklanmaktadır. Şair bir ekolu olan aileden gelen Abdürrahim Karakoç, […]

Continue Reading...

Genel

Abdulahad Nûri Kimdir?Abdulahad Nûri’nin Biyografisi

İslami tarikatların en yaygını olan Halvetiye Tarikatı’nın Şeyhlerindendir kendisi. Ayrıca önemli bir mutasavvıf ve şairdir. Aileden gelen bir yatkınlıkla İslam dini ile ilgilenir ve dini ilerleyişini de ömrü boyunca sürdürmüştür Abdullahad Nuri Efendi. Osmanlının Fıkıh alimi Zileli Muharrem Efendi; Abdullahad Nuri Efendi’nin dedesidir. Abdullahad Nuri Efendi’nin doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Kayıtlarda Abdullahad Nuri Efendi’nin […]

Continue Reading...