Genel

Orhan Veli Kanık Biyografisi: Orhan Veli Kanık Kimdir?

13 Ağustos 2020

13 Nisan 1934 yılında İstanbul’da doğmuştur. Türk Edebiyatı’nın en önemli şairlerinden biri olmuştur. Galatasaray Lisesi’nde dördüncü sınıfa kadar eğitim aldı. Daha sonra Ankara’da Gazi İlkokulu’na devam etti. Bir yıl sonrasında ise Ankara Erkek Lisesi’ne yatılı olarak devam etti. Lise hayatına devam ederken edebiyat öğretmeni ise Ahmet Hamdi Tanpınar’dı. Tanpınar bu dönemde Kanık’a nasihatler vererek onu yönlendirme konusunda oldukça yardımcı oldu.  Kanık, 1932 yılında ise liseden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi’nde Edebiyat Fakültesi’nde Felsefe Bölümü’ne kaydoldu. Fakat okula devam ederken bir süre sonra üniversitenin bitmesini beklemeden, okuldan ayrıldı. İstanbul Üniversitesi’nde okuduğu esnada Galatasaray Lisesi’nde öğretmenlik yapıyordu. Okuldan ayrıldı fakat lisedeki görevine bir yıl daha devam etme kararı verdi. Daha sonrasında ise Ankara’ya gitti. Burada Oktay Rıfat ve Melih Cevdet’le bir araya gelmiştir. Bir araya geldikten sonra hemen hemen aynı tarzda şiirler yazmaya başlamışlardır.

Orhan Veli, aynı zamanda Garip akımının kurucu üyelerinden de biri olmuştur. Türk şiirinde var olan o yapıyıtemelden başlayarak farklı bir hale getirmek istemiştir. O eski yapının değişmesi gerektiğini düşündüğü için sokaktaki birinin söylem tarzını şiirlerine aktarmıştır. Şair yaşadığı zaman boyunca sadece şiir anlamında eserler vermemiştir. Bunun yanı sıra hikâye, makale, deneme, çeviri gibi alanlarda da eserler yazmıştır. Ortaya farklı bir durum çıkarmak adına hece ve aruz ölçülerini kullanmayı reddetmiştir. Kısacası eski olan ne varsa hepsinden uzak durmaya çalışmıştır diyebiliriz. Kullanılan kafiyeleri oldukça ilkel bulmuştur. Mübalağa, mecaz gibi anlatımları da gereksiz bularak kullanmayı tercih etmemiştir.

Şiirlerinde çoğunlukla yalın bir anlatım tarzı benimsemiştir. Bu sayede şiirlerinikonuşma diline benzetmeye çalışmıştır. Arkadaşlarıyla beraber 1941 yılında yayımlamış oldukları Garip adlı şiir kitabında ise tam olarak düşüncelerini ifade eden tarzda şiir örnekleri vermiştir. Bu sayede Garip akımı ortaya çıkmıştır. 1940-1950 yıllarında Cumhuriyet dönemi şiiri üzerinde oldukça önemli bir etki bırakmıştır. Garip şiiri, aslında Türk şiirinde mihenk taşı olarak kabul görmüştür.

Orhan Veli, getirdiği bu yenilikler karşısında çok fazla tepki ve eleştiri almıştır. Çünkü aslında var olan geleneklerin dışına çıkmıştır. Ama kısa zamanda pek çok insan için ilgi odağı olarak, ona karşı sevginin de artmasına neden olmuştur. Takma isim olarak Mehmet Ali Sel adını kullanmayı tercih etmiştir. Şiirlerini de genellikle bu şekilde yayımlamıştır.

Orhan Veli Kanık, 14 Kasım 1950 yılında, beyin kanaması geçirerek vefat etmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir