Genel

Müstecabizade İsmet Kimdir? Müstecabizade İsmet’in Biyografisi

28 Temmuz 2020

Asıl adı Müstecabizâde İsmet İbrahim Bey olan Müstecabizade İsmet, 1868 yılında Balıkesir’de dünyaya geldi. Türk asıllı olan Osmanlı şair, yazar ve gazetecisidir.Babası dönemin icra memuru Mehmet Ali Bey’dir. Dedesi ise Balıkesir’in Balya ilçesinin Müstecap köyünde yaşarken Balıkesir’e göçmüş olduğu için yazar, Müsteabizâde İsmet adı ile anılmaktadır. İlk ve ortaokulunu Balıkesir’de tamamladı. O dönemde henüz yeni açılan Karesi İdadisi’nekayıt olan ilk öğrenci olduğu bilinir. Buradan mezun olduktan sonra İstanbul Hukuk Mektebi’ne geçti ve hukuk eğitimini tamamladı. Yükseköğrenim almak için İstanbul’a gitti. Burada Musavver ve Mektep adındaki dönemin ünlü dergilerinde başyazarlık görevlerini üstlendi. Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra ise söylentilere göre Harbiye Nezaretinde jurnal kısmında katiplik yaptı. Bir diğer söylenti ise I. Abdülhamit’in yaverlerinden olan “serhafiye” olarak tanınan Ahmet Celaleddin Paşa’nın özel katipliğini üstlendi. İşine devam ederken Muallim Naci’nin ani ölümü sebebi ile yarım bıraktığı Lugat-i Nâcî adındaki sözlüğü tamamlama görevini üstlendi ve eserin tamamlanmasını sağladı.

Dönemin Jön Türkleri ile iletişim halinde olduğu sebebinden dolayı bir dönem tutuklu kaldı. Arkadaşları ile beş yıl boyunca sürecek olan sürgün cezasına çarptırıldı. Sürgün döneminde Ömer Hayyam’ın rubailerini çeviren Müstecabizade İsmet, sonraki yıl sürgünü bitti ve memleketine geri döndü. Bir süre memleketinde kaldıktan sonra İzmir’e yerleşti. Burada Nabia Hanım ile dünya evine girdi. Eşi ile birlikte Foça’ya yerleşti ve burada herkesten uzak bir şekilde yaşamaya çalıştı. Meşrutiyet ilanı ile İstanbul’a geri döndü. Ancak istediği gibi bir göreve atanamadığı için 31 Mart vakası geçtikten sonra İzmir’e geri döndü.

Müstecabizade İsmet, ilkokul çocuklarına okutmak için vatandaşlık bilgisi ders kitabı niteliğinde olan Rehber-iİttihad adlı esere imzasını attı. Vatanseverlik, Vatan, Meclis-i Mebusan ve Hürriyet gibi tabirler ilk kez bu kitapta yer aldı. Kitabı çocukların kolay bir şekilde anlayacağı bir üslup ile kaleme aldı. Ayrıca bir süre de İzmir İstinaf Hukuk Mahkeme üyeliği görevinde yer aldı ve sonrasında avukatlığa başladı. Avukatlığı bıraktıktan sonra madencilikle uğraştı. Madenciliği bırakarak memuriyete döndü ve  Isparta İstinaf Müdde-i Umumiliği görevini üstlendi.  1917 yılında ise  zatürreden dolayı yaşama veda etti.

Eserleri

  • Furûk-ı Elfâz
  • Terâne
  • Muvaffakiyyât-ı Osmâniyyeyâhud Yâdigâr-ı Zafer
  • Rafael (Lamartin’den çeviri)
  • Yâdigâr-ı Şehrâyî
  • Rehber-i İttihâd
  • Şükûfeçîn

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir