Genel

Mustafa Eşref Paşa Kimdir? Mustafa Eşref Paşa’nın Biyografisi

23 Temmuz 2020

Son dönem Edebiyat camiasında adını sıkça öz ettiren Mustafa Eşref Paşa, Osmanlı devlet adamı ve şairi olarak tanınmaktadır. Bursa’da dünyaya gelen şair ve devlet adamı Eşref paşa; doğduğu yerde ağabeyi eski Bağdat Kadısı Şerif Rüştü Efendi’den medrese usulü eğitimi alarak hızlı bir şekilde yazın ve edebiyat hayatına devam etti. Eğitim hayatı boyunca farklı hocalardan ders alarak adeta kültürel mozolesine yeni renk ve dimağ zenginliği kazandırdı. İstanbul’a giderek Mekteb-i Hayriye giden alan Eşref Paşa, burada ilim yolculuğuna devam ederken Farsça öğrenmeyi ihmal etmedi.

Kazandığı Rütbe ve Ödüller Ve Tarih / Edebi Yazar Kimliği

 Edebi ilimler tahsili boyunca hızlı bir başarı ivmesi kaydeden Eşref Paşa; Mekteb-i Harbiye’den mülazım-ı Evvel rütbesi ile mezun olup, başarılı kariyerine olağanüstü derecede rütbeler kazandırdı. Bu rütbeli geleneklerin ardından; tabur kâtipliği ve yaverlik görevlerini üstlendi. Kaymakamlık, Üçüncü Ordu Redif ve alaylarına miralay olarak atandı. Daha sonra ise Tarhan Safirliğine  tayin oldu. Sonrasında ise;İş kodra Alay Komutanlığı’na sevk edildi.Buranın  Mutasarrıflığını yaparak görev bilinci ve meslek disiplini   herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Trabzon valiliğine   tayin oldu fakat bu sırada Osmanlı -Rus Savaşının  giderek  patlaklık   vermesi Eşref Paşa’nın Tuna  Cephesi  kumandanlığına  giderilmesine neden oldu.

Meydana gelen mağlubiyetten Eşref Paşa’yı sorumlu tuttular. İvedilikle görevine son verilen ve azlolan Eşref Paşa çok geçemeden birkaç ay sonra 2. Abdülhami ttarafından   bağışlanarak huzura çağrıldı. İstanbul’a gelen Eşref paşa Selamlık resmine memur olarak tayin edildi. Kısa bir süre sonra vefat etti. Cenazesi Merkez Efendi Mezarlığına defnedildi. Mustafa Eşref paşa’nın daha genç yaşlarda edebiyata olan ilgisi ve sevgisi hiç bitmedi. Sürekl iedebi yazılarla ve sanatkârlarla, şairlerle meşgul oldu. Ayrıca kendi ile aynı düşünceyi paylaşan yazarlarla Encüman-i Şüara toplantılarına katılmayı hep sürdürdü. Divan tarzını benimseyen Eşref Paşa kaside ve mersiyelerde başarısını gösterdi. Sanatında dikkatedeğer bir orijinallik rastlanmadığı düşünülen Mustafa Eşref Paşa 19 yy. geleneğini eski tarz biçimini kendi perspektifinden yansıtmayı başardı.1861 yılına kadar yazdığı şiirler divan-i Eşrefü’ş şuara adı ile basılarak, okurların hizmetine sunulmaya devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir