Genel

Muallim Naci Kimdir? Muallim Naci’nin Biyografisi

19 Temmuz 2020

Muallim Naci, 1850 senesinde İstanbul’da doğmuş Türk yazar, şair, eleştirmen ve öğretmendir. Tanzimat Dönemi’nde eserler vermiş olan Muallim Naci, dilin sadeleşmesini savunmaktadır. Muallim Naci denmesine rağmen asıl adı Ömer’dir.

Varna’da medrese eğitimi görmüştür. Ayrıca Arapça, Farsça, Fransızca ve hât eğitimi de alan Muallim Naci, “Hulusî” mahlasımıyla yazılar yazmıştır.

Galatasaray Lisesi ve Mekteb-i Hukuk gibi okullarda öğretmenlik yapmıştır.

Muallim Naci’nin Edebi Hayatı

Muallim Naci1987 senesinde ilk şiirlerini yazmaya başlamıştır. Bu şiirlerde “Naci” adını kullanmıştır. Fakat şiire olan ilgisi sadece bu dönemde değil küçüklüğünden beri bulunmaktadır. O zamanlarda dönemin gazetesi olan Tercüman-ı Hakikat gazetesine şiir ve yazılarını göndermiştir. Edebi hayatı böylelikle başlamıştır. Hatta bir zaman sonra Ahmet Mithat Efendi’nin ısrarı ile Tercüman-ı Hakikat gazetesinin sanat köşesinin yöneticisi olmuştur.

Ardından Saadet, Teavün-i Aklami Mürüvvet gibi gazetelerde yazmaya devam etmiştir. Bunların yanı sıra Mecmua-i Muallim adlı bir dergiyi de 58 sayı olmak üzere tek başına çıkarmıştır.

Genel olarak Divan Edebiyatı eğitimi alarak büyümüş olsa da klasik şiire bağlı kalmamıştır. Hatta Batılı edebiyat ile tanıştığı süreçte şiirin yenilenmesi gerektiğini savunmuştur. Bir süre “Mesud-ı Harabî”mahlasımını kullanarak aruzla yapılmış gazeller yazmıştır. Bu süreçte oldukça ün kazanmıştır. Muallim Naci Divan edebiyatının fiziksel özelliklerine uygun şiirler yazmış olsa da her zaman Batılı şiirlere benzer değişiklikler yapılması gerektiğini düşünen bir şair olmuştur. Fakat dilbilgisi ve aruz konularında değişiklik yapılmasını uygun bulmamaktadır. Servet-i Fünun yazarlarını etkileyen düşünceleri de olmuştur. Edebiyat tarihi ve sözlük gibi çalışmalar yaparak da o dönemdeki şair ve yazarlardan ayrılmıştır.

 1. Victor Hugo,
 2. SullyPrudhomme,
 3. Alfred de Musset ve Emile Zola

gibi yazarların çevirilerini yapmıştır.

Muallim Naci’nin Eserleri

Şiir Kitapları

 1. Ateş-pâre
 2. Şerâre
 3. Füruzân
 4. Sünbüle
 5. Yadigâr-ı Nâci
 6. Terkîb-i Bend
 7. Mirât-ı Bedâyî

Manzum Destanları

 1. Gazi Ertuğrul Bey
 2. Musa Bin Ebu’l Gazan yahut Hamiyyet

Roman

 1. Mehmed Muzaffer Mecmuası

Tiyatro

 1. Heder

Mektup

 1. Yazmış Bulundum
 2. İntikad
 3. Muhaberât ve Muhaverât

Hatıra

 1. Ömer’in Çocukluğu

Eleştiri

 1. Demdeme

Dil Çalışmaları

 1. Lügat-i Nacî Kamus-i Osmanî
 2. Edebiyat-İnceleme Araştırma
 3. lstılahât-ı Edebîyye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir