Genel

Mehmet Emin Yurdakul Kimdir? Mehmet Emin Yurdakul’un Biyografisi

13 Temmuz 2020

1869 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mehmet Emin Yurdakul, Türk şair ve siyaset adamıdır. Beşiktaş Sübyan Mektebi’nde okudu. Daha sonra Beşiktaş Askeri Rüştiyesini bitirdi. Günümüz adıyla Siyasal Bilgiler okulu olan Mülküye Mektebini yarıda bıraktı ve dönemin Başbakanlık Özel kaleminde memurluk yapmaya başladı. Fazilet ve Adalet adında yazdığı eseri Sadrazam Cevat Paşa tarafından çok beğenildi ve böylece gelen emirle birlikte Rüsumat Evrak Müdürlüğüne atandı. Burada 1907 yılına kadar belli bir dönem müdürlük de yaparak çalıştı.

İttihak ve Terakki Fırkasına girdiğinden ve bu partinin görüşlerini savunduğundan dolayı  Erzurum ve Trablus’a sürülen Mehmet Emin Yurdakul, II. Meşrutiyet’ten sonra sırayla; Hicaz, Sivas ve Erzurum valiliklerinde görev aldı. 1913 senesinde Osmanlı Meclisi Mebusanına Musul Milletvekili rütbesi ile girdi. İstanbul’u işgali ile birlikte Ankara’ya geçti ve Milli Mücadeleyi buradan destekledi. Cumhuriyetin ilanından sonra İstanbul ve Urfa gibi şehirlerde Milletvekili olarak belli dönemlerde TBMM’de yer aldı. 14 Ocak 1944 yılında ise vefat etti. Bedeni Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.

Türk Ocağının kurucularından olan ve Halide Edip, Ziya Gökâlp, Hamdullah Suphi, Fuad Köprülü gibi dönemin önemli isimleri ile beraber Hars ve İlim Heyeti üyeleri arasında bulundu. Ayrıca Milli Türk Fıkrasının kurucuları arasında da yer aldı. İşgalcilere karşı düzenlenen mitinglerde konuşma yapan Mehmet Emin Yurdakul, milli duyguları işlediği şiirleri sayesinde ‘’Türk Şairi’’ ve ‘’Milli Şair’’ lakabını aldı. İlk yazdığı şiirleri Servet-i Fünûn ve Çocuk Bahçesi gibi dergilerde çıkarıldı.  Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Akçura gibi ünlü Türkçüleri ile Türk Yurdu dergisini oluşturdu. Aynı zamanda Millî Edebiyat akımının öncülerinden biri olmuştur.

Tüm şiirlerini, edebi görüşünün de etkisiyle birlikte hece ölçüsü ile kaleme aldı. Mehmet Emin’e göre sanatın amacı, güzele ulaşmak değil, topluma ve ulusa fayda sağlamaktır. Bu durumu ise “şiir güzellik için olmakla birlikte iyilik içindir de.” İfadesini kullanarak belirtti. Bu düşüncesi ile daha çok didaktik şiirleri kaleme aldı. Döneminin tüm sorunlarını ulusal değerlere dönmekle kurtulabileceklerinin mümkün olduğunu savundu.

20. yüzyılın başlarında Türk Şiiri, değişime uğramaya başlayacaktır. Mehmet Emin Yurdakulve düşünceleri,  şiir hakkında görüşleri bu zenginleşmenin sonucunu sağladı. Edebiyatta insanları milli meselelere yönelten şair, bu rolü gereği unutulmayacaklar arasında girdi.

Eserler

 1. Türkçe Şiirler
 2. Türk Sazı
 3. Ey Türk Uyan
 4. Tan Sesleri
 5. Ordunun Destanı
 6. İsyan ve Dua
 7. Zafer Yolunda
 8. Turan’a Doğru
 9. Türk’ün Hukuku
 10. Mustafa Kemal
 11. Ankara

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir