Genel

Mehmet Celal Kimdir? Mehmet Celal’in Biyografisi

12 Temmuz 2020

Mehmet Celâl, 1867’de İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğunun belli dönemlerinde farklı farklı mekteplere devam etmek durumunda kaldı. Bu sebepten dolayı düzenli bir eğitim göremedi. On beş yaşına girdiğinde Jandarma Dâiresi Tahrirât Kâtibliği’ne katıldı. Celal’in içkiye olan düşkünlüğünden dolayı bulunduğu yerde emekliye ayrılmak zorunda kaldı. Bazı dönemlerde birkaç okulda Türkçe ve kitâbet dersleri vererek öğretmenlik yaptı.

Yapılan bir baskın sırasında evinde Abdülhâmid aleyhinde belgeler bulunduğundan dolayı tutuklanma emri verildi. Dönemin Bahriye Nâzırı Haşan Paşa Mehmet Celal’i kurtarmak için Saray’a şairin deli olduğunu beyan etmiş ve hastaneye kaldırılmasını sağlamıştır. Hastaneden çıktıktan bir süresonra yeniden içki içmeye başladı. Bu kez aşırı alkolden dolayı gerçekten delilik belirtileri gösterdiği için tekrar hastaneye yatırılma gereği duyuldu. Hastaneden ikinci çıkarılışından sonra da aynı şekilde hayatına devam etmesi ve yoğun bir şekilde alkol tüketmesinden dolayı karaciğerinden hastalandı. 26 Ocak 1912’de daha 45 yaşındayken daha fazla hayata tutunamadı ve vefat etti.

Mehmet Celal; roman, şiir, tercüme, öykü, mensur şiir ve makale türlerinde altmıştan fazla kitabı kaleme almış ve yayımlamıştır. En bilinen şiirlerinden biri Edebiyat-ı Cedide’dir. Bu şiiri; bulunduğu devrin edebî münakaşalarını genel anlamıyla özetleyen ve edebiyat tarihi açısından da önemli bir belge niteliğini taşımaktadır. Şiirlerinde bazen Muallim Naci’nin ya da Ziya Paşa’nın sözlerinden alıntılar yaparak düşüncelerini daha niteleyici bir şekilde açıklama yoluna başvurmuştur.

Mehmet Celal, iyi ve mükemmel şair olarak gördüğü kişiler;Fuzûlî, Bâkî, Bağdatlı Rûhî, Şeyh Gâlib, Muallim Nâci’dir. Bunu yazdığı eserlerinde de fazlasıyla belli ederek gösterdi. Bu şairleri referans alması onun hangi safta ve şiir anlayışında yer aldığını bizlere gösterir niteliktedir.

Yazmış olduğu Edebiyat-ı Cedide eserinde hangi safta yer aldığını belirten ve Cedidecileri eleştiren şair, diğer bir yandan da Cenab Şehabeddin’in Elhân-ı Şitâ adlı manzumesine yönelik olarak Elhân-ı Şitâ ‘ya Nazire adlı bir nazire kaleme aldı. Buradan da edebiyatın insan üzerindeki zevk ve estetik görüşünün net bir kalıba ve ya sınırlandırılmaya tabii tutulmayacağını göstermektedir.

Eserleri:

  1. Ada’da Söylediklerim
  2. Gazellerim
  3. Zâde-i Şair
  4. Âsâr-ı Celâl
  5. Dâmen-i Alûde
  6. Bir Kadının Hayatı
  7. Küçük Gelin      

Yukarıdaki eserler, şairin belli başlı ve önem arz eden eserleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir