Genel

Mehmet Akif Ersoy Biyografisi

10 Temmuz 2020

Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Fatih semtindeki Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde ilk öğrenimini tamamlayan Mehmet Akif Ersoy Maarif Nezareti’ne bağlı olan iptidaiyi bitirdi. Fatih Merkez Rüştiyesi’ndeki öğrenim hayatını da tamamladı. Mehmet Akif Ersoy babası tarafından Arapça ve İslami bilgiler dersleri almış ve yetiştirilmiştir. Hürriyetçi fikirli öğretmenleri onu rüştiye yıllarında oldukça etkilemiştir. Birçok dil bilen Mehmet Akif Ersoy Türkçe bilmenin yanı sıra Arapça ve Farsça bilmektedir. Ayrıca Fransızca bilgisi ile de oldukça dikkat çekmiştir. Mekteb-i Mülkiye’de okuduğu lise yıllarında şiir işe ilgilenmeye başlamıştır. Babasının vefatı ve evlerinin alev alması sonrasında okul değiştirmek zorunda kaldı. 1889 yılında Mülkiye Baytar Mektebi’ndeki eğitimini birinci olarak tamamladı.

Mehmet Akif Ersoy Hayatı

Mehmet Akif Ersoy 20 sene boyunca Ziraat Nezareti’nde çalışmıştır. Memuriyeti dönemlerinde Anadolu, Arabistan ve Rumeli bölgelerinde baytar olarak dolaşmış ve köylü insanlar ile yakın ilişkiler kurmuştur. Mehmet Akif Ersoy’un ilk şiirleri Resimli Gazete’de çıkmıştır. 1906 yılında Halkalı ziraat Mektebi’nde muallimlik yapmıştır. Mehmet Akif Ersoy öğretmenlik görevine 1907 yılında Çiftlik Makinist Mektebi’nde devam etmiştir.

1908 yılında ise Dârüşfünûn Edebiyat-ı Umûmiye okulunda müderristlik yapmıştır. İlk şiirlerinin yayınlanmasının üstünden 10 sene geçmesine rağmen bu alanda başka bir çalışma vermemiştir. 1908 yılında 2. Meşrutiyetin ilanı ile şiir yazmaya dönmüştür. Eşref Edip ile beraber Sırat-ı Müstakim dergisini çıkartmıştır. Sebilürreşad dergisinde de şiir ve yazılar paylaşmaya başlamıştır.

Mehmet Akit Ersoy Kimdir?

Mısır’a 1913 yılında 2 aylık bir süre için gitti. Dönüş yolunda Medine’yi ziyaret etti. Bu yıl Umur-u Baytariye müdür muavinliği görevinden istifa etti. Halkalı Ziraat Mektebi’nde kitabet dersleri vermeye başladı. Darülfunun’da da edebiyat dersleri vermeye başladı. İttihat ve Terraki Cemiyeti’ne girmiş olsa da sadece olumlu bulduğu emirlere uyacağına dair ant içmiştir. 1. Dünya savaşı sırasında Teşkilât-ı Mahsusa onu Berlin’e gönderdi. Burada esir düşen Müslümanlar için yapılan hapishaneleri inceledi. Çanakkale Savaşı’nın gelişmelerini buradan takip etti. Görev gereği Necid’e oradan da Lübnan’a gitti. Dönüşü ile Dâr-ül Hikmetül İslâmiye başkâtipliği görevine getirildi. Direniş hareketlerini destekleyen konuşmaları ile Balıkesir’de halka cesaret aşıladı. Mehmet Akif Ersoy bu hareketi ile görevden atıldı. Direniş hareketleri yasa dışı ilan edildi. Burdur milletvekili sıfatıyla TBMM’ne girmiştir. İstiklal Marşı yarışmasında hiçbir katılımcının şiiri beğenilmedi. Maarif Vekili Hamdullah Suphi Tanrıöver’in yoğun isteği ile 17 Şubat 1921 tarihinde İstiklal Marşı’nı kaleme aldı. Marş 12 Mart tarihinde meclis tarafından kabul edildi. Sonraki dönemlerde Mısır’a yerleşti ve burada siroz hastalığına yakalandı. Bir süre farklı yerlerde hava değişimi yaptıktan sonra ülkesine döndü. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir