Genel

İffet Halim Oruz Kimdir?

1 Eylül 2020

İffet Halim Oruz 1904 yılında İstanbul’da doğmuştur. Süleyman Nazif’in yeğenidir.  Kadın hakları savunucusu olarak bilinen şair Faruk Nafiz Çamlıbel’in kuzenidir.  Erenköy Kız Lisesi’nde okumuştur ancak lisedeyken tifo hastalığına yakalanmıştır. Hastalığından dolayı okuldan ayrılmak durumunda kalmıştır.

1924 yılında Albay Halim Oruz ile evlenmiştir. Kadın davalarına karşı hassastır.  Türkiye kadın hareketine katıldı ancak eğitimini tamamlamadığı için eleştiriye maruz kalmıştır. Liseyi açıktan okuyarak bitirmiştir. Üniversite sınavına girmiştir.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanmıştır. Fakat bu bölümü okumak istememiştir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne devam etmiştir. 1949 yılında mezun olmuştur.

Mezun olduğu dönemde oğlu İsmet Oruz’da orta okuldan mezun olmuştur.  Bu durum o dönemde gazetelerde karikatür konusu olmuştur. Fiyat MurakebeTeşkilatı’nda çalışmıştır. Ailevi nedenlerden dolayı doktora yapma imkanı olmamıştır. 1955 yılından sonra Gazetecilik Lisesi ve Gazetecilik Yüksek Okulu’nda ders vermiştir.

Sosyal Hayatı Ve Edebiyat Hayatı

Daima cemiyetin içinde yetişen İffet Halim Oruz’un annesi Osmanlı Müdafaa-i Hukuk Nisvan Cemiyetine üyeydi. Bundan dolayı kadın hareketlerine yöneldi. 29 Nisan 1927 yılında Diyarbakır’da Türkiye Kadınlar Birliği şubesini açtı. Çağaloğlu şubesinde bir süre görev aldı. İffet Halim Oruz,kadın hakları için Atatürk ile çeşitli istişareler yaptı. Ankara’ da Türk dili için cemiyetlere katıldı. Kadın hakları yeniden gün yüzüne girince Anadolu gezilerine katıldı. Türk Kadınlar Birliği şubesinde başkan ve başkan vekilliği yaptı.

İlk yazısını Diyarbakır’ın “Halkın Sesi” adlı gazetesinde yayınladı. Kadın hakları hakkında yazılarını Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yazdı. Ulus gazetesinde çalıştı.  Ulus gazetesinden ayrıldıktan sonra Kadın Gazetesini çıkardı. Türkiye’de Kadın Devrimi kitabını çıkardı. Sırrı Yırcalı ortaklığında Türkiye’de Fiyat Murakabesi eseri, 1944 yılında Maarif Derleme Müdürlüğünce basıldı. 1933 yılında Burlaadındaki piyesini hazırladı.İffet Halim Oruz,Alzheimer hastalığına yakalandı. 20 Ağustos 1993 yılında Fransız Hastanesinde hastalığa yenik düştü.

Eserleri

Şiirleri

  1. Füsun 1928 yılı
  2. Kışın Bahar 1956 yılı
  3. Tul Daireleri 1931 yılı

Oyunları

  • Burla 1933 yılı

İncelemeleri

  1. Mevzuat ve Tatbikat 1944 yılı
  2. Yeni Türkiye’de Kadın 1933 yılı
  3. Atatürk Döneminde Türkiye’de Kadın Devrimi 1986 yılı

Söylevi

  • Arkadaşlar 1936 yılı

İffet Halim Oruzeserlerinde önceliği kadın hakları konusuna verdi. Bu temayı birçok eserinde görmek mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir