Genel

Hüseyin Suat Yalçın Kimdir? Hüseyin Suat Yalçın’ın Biyografisi

31 Ağustos 2020

Hüseyin Suat Yalçın 1867 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Şiirlerinde Gave-i Mazlum ve Gave-i Zalim mahlaslarını kullanmıştır. İlköğrenimini İstanbul’da başlayarak, Balıkesir’de tamamlamıştır. İlköğrenimi döneminde Beyazıt Rüştiyesi’nde okumuştur. 1886 yılında Tıbbiye Mektebini tamamlamıştır. Hekimlik görevini bir süre İstanbul’da, bir süre de Midilli’de yapmıştır. Daha sonra Paris’e gitmiştir. Paris’te uzmanlık stajını yapmıştır. Paris’ten dönüşünde sıhhiye müfettişi görevi yapmak üzere Şam’a gitmiştir. 1898 yılından 1908 yılına kadar burada kalmıştır. Sıhhiye Meclisi üyeliği görevini de üstlenmiştir. Serbest hekimlik görevi yaparak devam etmiştir. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde MilliMücadele yıllarında görev yapmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra ise Devlet Deniz Yollarında hekimlik görevini üstlenmiştir. 21 Mart 1942 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Hüseyin Suat Yalçın’ın Edebi Hayatı

Hüseyin Suat Yalçın ’ın28 Şubat 1886 tarihinde Saadet gazetesinde ilk yazısı çıkmıştır. İlk şiirleri ise Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayınlanmıştır. İlk şiirleri eski tarzda yazılmıştır. Eski tarza bağlı kalarak yenileşmeye ayak uyduramamıştır. Şiirlerinde aruz veznini kullanmıştır. Şiirlerinde belirgin olarak Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin etkisi görülmüştür. Fikret ve Şahabettin’in şiirlerinde kullandığı biçim ve anlam bilgisi onun şiir anlayışını geliştirmiştir. Şiirlerinde genel olarak aşk, kadın, ayrılık gibi lirik konuları işlemiştir. Şiirlerinde duygusal konulara yer vererek iç dünyasını şiirine yansıtmıştır.

1908 yılında ll. Meşrutiyetin ilanından itibaren Kalem dergisi başta olmak üzere çeşitli mizah dergilerinde yazıları yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra çeviri ve tiyatro metni yazmıştır. Uzmanlık stajı için gittiği Paris’te Fransızcasını geliştirmiştir. Bu nedenle Fransızca -Türkçe çeviri yapma şansı yakalamıştır. Hüseyin Suat Yalçın‘ın Darülbedayi’nin kuruluşunda önemli etkileri olmuştur.

Hüseyin Suat Yalçın’ın Eserleri Nelerdir?

Şiirleri

-Lane-i Melal

-Gave Destanı

Oyunları

-Şehbal Yahut İstibdadın Son Perdesi: Beş perdelik oyun İstibdat Döneminde geçer. 1908 yılında yayınlanmıştır.

-Kirli Çamaşırlar: Karı koca kavgasını konu edinmektedir. 1910 yılında yayınlanmıştır.

-Ahirette Bir Gün: Hece vezniyle yazılmış tek perdelik oyundur. 1910 senesinde yayınlanmıştır.

-Hülle: Tek perdelik komedi oyunudur.

-Deva-yı Aşk: Tek perdelik komedidir. 1910 yılında yayınlanmıştır.

-Çifteli Mikroplar: Rum Hizmetçisi Katyopi ile Mürdüm Bey bir otelde gizlice buluşur. Çok yediği için Katyopi fenalaşır. Bunun kolera olduğu düşünülerek karantinaya alınırlar. Mürdüm Beyin karısı olayları öğrenince durumlar karışır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir