Genel

Hüseyin Siret Özsever Kimdir? Hüseyin Siret Özsever’in Biyografisi

31 Ağustos 2020

Hüseyin Siret Özsever 1872 yılında dünyaya gelmiştir. Servet-i Fünun Edebiyatı’nın son şairi olarak bilinir. Şairin tam adı Hamdullah Siret’tir. Hüseyin Siret, çocuk yaşta edebiyatla tanışmıştır. İlk şiirlerini ortaöğrenimi sırasında yazmaya başlamıştır. Fakat ismi Servet-i Fünun döneminden sonra 1896 yılından itibaren duyulmaya başlamıştır.

Duygusal ağırlığı ve lirik yönü Servet-i Fünun dönemi sanatçıları arasında en belirgin olan şairdir. Şiirlerinde konuları özellikle hissiyatla ilgili olan bir şairdir. Aşk, ayrılık, kadın, aile, hasret, doğa, tabiatın güzelliği gibi ince konuları şiirinde hassasiyetle işlemiştir. Şiirde duygulara önem verdiği için kendi iç dünyasında yaşadığı duygusal çalkantıları da şiirine aksetmiştir. Şiirlerindeki tabiat betimlemeleri öylesine güçlüdür ki şiirlerde bir fon olarak gözlemlenebilmiştir.

Hüseyin Siret Özsever’in Edebi Hayatı

Hüseyin SiretÖzsever’in yazdığı ilk şiirlerde Tevfik Fikret’in şiir biçiminden etkilendiği görülmüştür. Duygusal olarak ise Cenap Şahabettin’e yakın bir çizgide yer almıştır. Siret, Servet-i Fünun Edebiyatı’na bağlı kalsa da sonradan dilde sadeleşmeye gittiği görülmüştür. Şiirlerinde aruz ölçüsünün yanında hece ölçüsünü de kullanmıştır. Eski dönem edebiyatından sıyrılarak, Yeni dönem edebiyatına yüzünü çevirmeyi başarmıştır. 1896 ve 1901 yılları arasında Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin’de olduğu gibi Siret’in edebiyatında da hızlı bir gelişme görülmüştür. Bu gelişmede Tevfik Fikret’in önemli bir payı vardır. Fikret’in şiirine erişemese de Siret daima onun izinden gitmiştir. Siret de Fikret gibi dile tamamen bağlı ve nazmın tekniğine titizlikle sarılmıştır. Şaire göre şiir his ve rüya demektir.

Şiirde hüznü güzel ve kaçınılmaz bulmuştur. Hayatında yaşadığı acı ve ızdıraplar dolayısıyla da bu yöne çekilmiştir. Hüseyin SiretÖzsever’in ilk yapıtları arasında Bağbozumu ve Leyal-i Girizanyer almaktadır. Neredeyse aynı olmakla beraber Bağbozumu’nda dilinde bazı sadeleşmeler olduğu görülmüştür. Ama daha sonraki şiirlerinde Hüseyin SiretÖzsever’in gözle görülür bir sadeleşmeye gittiği gözlemlenmiştir. “Kıvılcımlı Kül” kitabındaki şiirlerde dilin sadeleştiği ve hece vezni kullanıldığı gözden kaçmamıştır.

Hüseyin Siret Özsever’in Eserleri Nelerdir?

– Kıvılcımlı Kül/ 1937 yılında çıkan son şiirleri

– Leyal-i Girizan/ 1910 yılında çıkan Serveti Fünun dönemi şiirleri

– Kargalar/ 1932 yılında çıkan manzum yergileri

– Bağbozumu/ 1828 yılında çıkan yeni dönem edebiyatına uygun şiirleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir