Genel

GaybiSun’ullah Kimdir? GaybiSun’ullah’ın Biyografisi

18 Haziran 2020

Şair ve düşünce adamı GaybiSun’ullah (SunullahGaybi) 1615 yılında Kütahya’da doğdu. Şeyh Ahmed Efendi’nin oğludur. Kütahya’da “Hüda Rabbim Sultan” olarak tanılır. İlk öğrenim ve tarikat terbiyesini babasından aldı. 1659’da(miladi takvime göre)babasının tavsiyesi üzerine İstanbul’a giderek Aksaray Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi’ye intisap etti ve halifesi oldu. Şeyhi 1665(miladi takvime göre) yılında vefat ettikten sonra Kütahya’ya döndü.  1659 ve 1665 arasında sohbetlerine katıldığı İbrahim Efendi ‘nin ahvalini ve sözlerini “Sohbetname” adını verdiği kitabında yazdı. Bu eserlerinde Melamilerin akide ve görüşlerini de kaydetti.

Edebi Kişiliği

Sun‘ullahGaybî, Türk tasavvuf şiirinin önemli temsilcilerinden biri olarak sayılır. En ünlü eserlerinden biri “Gaybi’ninKeşfül” adlı kasidesi 99 beyitten oluşur.Hece ve aruz vezniyle, sade Türkçe ile tasavvufî şiirler yazdı. Kimileri onu bu yönüyle Anadolu şairi Yunus Emre’nin takipçisi olarak niteler. Arapça ve Farsça kelimeleri olabildiğince kullanmamaya özen gösterdi. Bütün eserlerini Türkçe yazdı.

“Hudâ rabbim nebim hakkā Muhammed’dir. Resûlullah / Hem İslâm dînidirdînimkitâbımdırkelâmullah” beytiyle başlayan ilmihal niteliğinde elli iki beyitlik bir manzume Gaybî’nin eserleri arasında zikredilir.

Eserleri

  1. Gaybî Divanı
  2. Ruh-ulhakîka
  3. Tarik-ül Hak Fi teveccüh-ül mutlak
  4. Biatnâme
  5. Akaitnâme
  6. Maksûd-i Ayniye Tercemesi
  7. Sohbetnâme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir