Genel

Firâkî Abdurrahman Çelebi Kimdir? Firâkî Abdurrahman Çelebi’nin Biyografisi

16 Haziran 2020

Şair Firâkî Abdurrahman Çelebi (asıl adı Abdurrahmân) XVI. Yüzyılda tam olarak belli olmayan bir tarihte Kütahya’da doğdu. Acem diyarından gelmiş Zeyniyye Tarikatına bağlı şeyh Muhyiddin’in oğlu ve Evliya Çelebinin amcasıdır.  Sahn-ı Seman Medresesi’nde tahsil gördü ve babasının isteği üzerine tasavvuf yolundan gitti. Başlarda Kütahya’da bulunan Saray Camii’nde vaizlik vazifesinde bulundu. Söylenenlere göre bir ara kendini içkiye buldu ama daha sonra kendini Hak yoluna vurdu. Bursa Abdülmü’min Zâviyesi’nde tasavvufi terbiyesi aldı. Burada Şeyh İshâk Efendi’nin müridi oldu. Şeyhi ve bağlı olduğu tarikatlarla ilgili edebi eserler kaleme aldı. Eserlerinde şeyhi ile olan hukukunu bildiren nice risaleler, kıt’alar ve makâleler yazdı. Hasan Çelebi çeşitli sebeplerle kızdığı kişilere vaazlarında kinâye ve telmih yoluyla dokundurmalarda bulunduğunu yazar 1581 de vefat etti ve Saray Camii avlusuna gömüldü.

Edebi Kişiliği

Verdiği vaazlarla Kütahya’da vali görevi yürütmekte olan Şehzade Bayezid’in ilgisini çekti. Şehzade Beyazıt’a sunduğu uzun kasidesi (Kamu şehzâdelerden fâ’ik eyle Atası devletine lâyık eyle beytiyle) ile ünlendi, lafı dinlenir, gözlem yeteneği kuvvetli, çevresinde itibar gören bir kişi oldu. Şehzadenin ölümünden çok etkilenmiş ve pek çok şiir yazdı.

Eserlerinde Arapça ve Farsçadan çok Türkçeden etkilendi, sade ve yalın bir dil kullandı. Sözleri süslemekten uzak anlaması kolay şiirler yazdı. Kendi çağının nevi şahsına münhasır şairlerinden biri oldu, ahenk ve düzen unsurlarını etkili biçimde kullandı. “Se’adetname” – Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han’ın Gazaları kitaplarını yazdı.

Eserleri

  • Se’âdetnâme 
  • Ahlâk-ı Muhsinî (tercüme)
  • Kırk Su’al

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir