Genel

Ferit Kam Biyografisi

15 Haziran 2020

Ferit Kam 1864 yılında İstanbul Beylerbeyi’nde dünyaya gelmiştir. Kendisi Ünlü Türk yazar, şair ve fikir adamı olarak tanınmaktadır. Türk ve Fars edebiyatları hakkında araştırmalar yapan Ferit Kam bu alanda birçok eser sunmuştur. Fatma Fırnat Hanım ve Askerî Hekim Ahmed Muhtar Paşa’nın oğludur.. Eğitimine Beylerbeyi’nde başlayan Ferit Kam Arapça ve Fransızca dillerinin yanı sıra Farsça da öğrenerek eğitimini tamamlamıştır. 1880 yılında babasının isteği ile Mekteb-i Tıbbiye’ye başlamıştır. 1882 yılında bu okulu bırakıp Mekteb-i Hukuk’a geçmiştir. Babasının vefatı üzerine bu okulu da yarım bırakan Ferit Kam hususî lisan derslerine devam etmiştir.

Ferit Kam Hayatı

Ferit Kam 1887 yılında Hariciye Nezareti Tecrüme Odası’nda memur olarak göreve başladı. Ardından Beylerbeyi Rüştiyesi’nde Fransızca öğretmenliği yaptı. 1889’da Fatma Rukiye Hanım ile dünya evine girdi. 1905 yılında Müderris Mustafa Âsım Efendi’den icazenâme almaya hak kazandı.

Ferit Kam 1908 yılında Sırat-ı Müstakim dergisinin çıkarılmasında rol aldı. İzmirli İsmail Hakkı ve Süleyman Nazif ile beraber yazma fırsatı yakaladı. 1917 Felsefe-i Umumiyye Tarihi Müderrisi olarak Süleymaniye Medresesi’nde görev aldı. 1918 yılında ise Darü’l Hikmeti’l- İslâmiye’de azanlık görevini üstlendi. 1919’da Darü’l-Fünûn Edebiyat Fakültesi’nde Şerh-i Mülûn öğretmenliği ile görevlendirildi.

Ferit Kam Kimdir?

Milli Mücadele ardından bir süreliğine işsiz kalan Ferit Kam sonunda Ankara’da Şeriye ve Evkaf Vekaleti bünyesinde bulunan Telifat ve Tedkikat-ı İslamiye Heyeti’nde üye oldu. 1924 yılında buradan ayrılmak durumunda kaldı ve İstanbul’a döndü. Darü’l-Fünûn’da İran Edebiyatı öğretmenliğine başladı. 1933 Üniversite Reformu yüzünden üniversite dışında kaldı. Bir süre Eskişehir’de hayatına devam eden Ferit Kam uzun bir süre sonra 12 Mayıs 1943 tarihinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde İran Edebiyatı Dersleri vermiştir. 21 Mayıs 1944 tarihinde Ankara’da vefat etmiştir. Arapça ve Fars diline hakim olan Ferit Kam Fransızca konusunda da bilgiliydi. Türkçe şiirlerinin yanısıra Arapça ve Farsça da şiirler yazmıştır. Eski Türk edebiyatına hakim olan ünlü yazar Arap ve Fars Edebiyatlarında da oldukça bilgilidir. Genel felsefe  ve İslam felsefesinde araştırmalar yaparak kendini geliştirmiştir. Kemençe ustası ve müzisyen Rûşen Ferit Kam’ın babası olan Ferit Kam şiirlerini Sırat-ı Müstakim ve Sevilürreşad mecmualarında yayınlamıştır. Ayrıca Peyam-ı Sabah ve Ceride-i İlmîye gibi gazete ve dergilerde yazan ünlü yazar Mahfil Mahfil mecmuasında da yazmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir