Genel

Falih Rıfkı Atay Kimdir?

14 Haziran 2020

Falih Rıfkı ATAY, milletvekili, gazeteci ve yazar. 1894 yılında İstanbul’da doğdu.. Liseyi Mercan İdadisi’nde okuyan Fatih Rıfkı Atay, lisedeki edebiyat öğretmeni Celal Sahir EROZAN kendisini edebiyata yönlendirdi. Aynı lisede okuyan Orhan Seyfi ORHON ile tanışması edebiyatını geliştirmesini sağladı.

1908 yılında Darülfünun Edebiyat bölümüne girdi. 1912 yılında mezun oldu. Falih Rıfkı Atay Darülfünun’da okurken yayınlanan ilk eserlerini verdi. İlk olarak 1911 yılında Servet-i Fünun dergisinde eserlerini yayınlamaya başladı. Dönemin diğer dergileri olan Tecelli dergisi ve Kadın dergisinde şiirleri yayımlandı. Darülfünundan mezun olmasının ardından Sadaret ve Dahiliye Nazırlığı kalemlerindeki vazifesine getirildi. Dahiliye vekilliği yapmakta iken Bükreş’e gönderildi. Görevi sırasında düz yazılarını yazdığı Tanin gazetesine röportajlar gönderdi. Devlet adamlığı yaparken bir yandan eserler vermeye devam etti.

Falih Rıfkı Atay Hayatı

I.Dünya Savaşı’nda Suriye’de yedek subay olarak görevlendirildi. Cemal Paşa’nın özel katipliği görevini yaptı. 1918 yılında Suriye ve Filistin cephelerindeki savaş anılarını Ateş ve Anı adındaki kitabında yazdı. Yine 1918 yılında Akşam gazetesinin kurucuları arasında yer aldı. Ali Naci Karacan, Necmettin Sadık Sadak ve Kazım Şinasi Dersan gazetenin diğer kurucu isimleridir. Bu gazetede Kurtuluş Savaşı lehine yazılar yayımlandı. Falih Rıfkı Ataybu yazıları nedeniyle Kürt Nemrut Mustafa Divanı adıyla anılan mahkemede yargılandı ve idamı istendi.

Kurtuluş savaşı lehine yazdığı yazıları Tanin ve Hakimiyet-i Milliye gazetelerinde yayımlamaya devam etti.  Kurtuluş Savaşı’nın son bulmasının ardından Tetkik-i Mezalim Heyeti ‘nde görevlendirildi. Heyetteki önemli isimler olan Halide Edip, Yakup Kadri, Mehmet Asım ile Batı Anadolu’da görevini sürdürdü. Yunan kuvvetlerince Anadolu halkına ve coğrafyaya verilen zararları tespit etti.

Falih Rıfkı Atay Biyografisi

Yazarlık ve gazetecilik yapan Falih Rıfkı daha sonra uzun yıllar milletvekilliği yaptı. 1923 yılında başladığı milletvekilliğini 27 yıl sürdürdü. Bolu ve Ankara milletvekilliği yaparken gazetecilik mesleğini de sürdürdü.  Encümeni’nde görev alarak Yeni Türk alfabesinin hazırlanmasına katkı sağladı. Falih Rıfkı AtayAnkara şehir planı jürisi üyeliği ve İmar Komisyonu başkanlığı gibi önemli devlet görevlerini başarıyla yerine getirdi.Demokrat partinin iktidara gelmesiyle muhalif bir tavır sergiledi. 1952 yılında Dünya gazetesini kurdu. Bu gazetede Atatürk’ü ve Atatürk devrimlerini savunan yazılarını yayımladı. Vefatına değin gazetede başyazarlık yaptı. 1971 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti.

Falih Rıfkı ATAY ve Eserleri

Yaşamı boyunca aktif bir yazarlık sürdüren Falih Rıfkı ATAY eserlerinde sade bir dil kullandı. Anı, gezi, inceleme, fıkra, monolog türünde birçok eser verdi.Anı türündeki eserlerinin çoğunun konusunu oluşturan Mustafa Kemal ATATÜRK ile tanışması İzmir’in kurtuluşunun sonrasında gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemli olaylara Atatürk’ün yanında tanık oldu ve bu olayları anlattı. Hem tarihi hem de Atatürk’ün şahsi meselelerini, yayımladığı anı kitaplarıyla halka ulaştırdı. Anı türündeki eserleri Suriye ve Filistin cephesinde yaşadıklarını anlattığı Ateş ve Güneş, I.Dünya savaşı anılarını konu alan Zeytindağı, Atatürk ile anılarını anlattığı kitaplar; Mustafa Kemal’in Mütareke Defteri, Mustafa Kemal’in Ağzından Vahdettin, Çankaya, Osmanlı tarihini konu alan anı türündeki kitapları; Batış Yılları, Kurtuluş, Atatürk Ne İdi? , Bayrak’tır. Gezi türünde verdiği eserler, Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makedonya, Deniz Aşırı, Yeni Rusya, Moskova-Roma, Bizim Akdeniz, Taymis Kıyıları, Tuna Kıyıları, Hind, Yolcu Defteri, Gezerek Gördüklerim’dir. Fıkra türündeki yazıları;

  1. Eski Saat,
  2. Niçin Kurtulmamak,
  3. Çile,
  4. İnanç,
  5. Pazar Konuşmaları’dır.

İnceleme türünde ise Başveren İnkılapçı (Ali Suavi Üzerine), Atatürkçülük Nedir, Londra Konferansı Mektupları, Türk Kanadı, Kanat Vuruşu eserlerini verdi. Monografi türünde ise çocuklar için hazırladığı Babamız Atatürk isimli eseri ortaya koydu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir