Genel

Derviş Hüsâm Kimdir? Derviş Hüsâm’ın Biyografisi

23 Ağustos 2020

Derviş Hüsâm, doğum tarihi bilinmemekle birlikte Kütahya’da dünyaya gelmiş Türk dîvân şairidir.1688 yılında da Kütahya’da hayata veda etmiştir. Hüsam, Lala Hüseyin Paşa Camii imamının ya da kardeşinin oğlu olarak kayıtlarda geçmiştir. Babasının yardımlarıyla, Mevlevîlik Tarikatı’na bağlanmış ve  Kütahya Mevlevîhânesi şeyhi İbrahim Dede’nin hizmetinde yetişmiştir. Derviş Hüsâm, vefatından önce; vefat edeceğini dostlarına bildirdiği ve birkaç gün sonra öldüğü söylenir. Kütahya’da yer alan, Ahi Erbasan Mezarlığı’na defnedilmiştir.Hüsâm Efendinin, Türkçe ve Farsça dilinde eserleri bulunmaktadır.

Derviş Hüsâm’ın Edebi Hayatı

Derviş Hüsâmeserleri gibi eski metinlerin, incelenmesi esnasında yardımcı kaynak ve sözlükler gerekir. Bu eserler eski dilin ağırlıklı olarak kullanılması ve ağır bir cümle yapısına sahip olması okuyanlarda anlamamak veya yorucu bir anlatım gibi etkiler yaratabilir. Bu nedenle farklı dönemlerde yazılan, sözlükler önemli kaynaklar arasında yer alır. Hüsam eserlerinde, Türkçe ve Farsça dili hakimdir. Günümüzde dili ile baktığınızdaeserlerini anlamanız zor olacağı için yardımcı kaynak sözlük ya da vb. destek yardımcı kaynaklara başvurabilirsiniz.

Derviş Hüsam’ın Eserleri

XVII. yüzyılda yazılmış olan,eserlerden birinin incelendiği;DervīşḤasanḤüsāmī’nin,Tuhfetü’lEmsal’iadlı bu eserin içerisinde, Ḥüsami’nin hayatından, şairliğinden ve eserlerinden alıntılar yaparak anlatım sağlanmıştır Bazı eserler incelemek için araştırılmıştır. Derviş ḤasanḤüsami’nin hayatının, şairliğinin ve eserlerinin tanıtıldığı bu bölümise eserleri arasında Birinci bölüm olarak anılmaktadır.İkinci bölümde ise “Tuhfetü’lEmsal’inİncelenmesi” başlığı altında; eserin kaynakları, maddelere örnek olarak şiirleri bulunan şairler kadrosu verilmiştir.  Klasik Türk edebiyatına katkıları sunulmuştur.Üçüncü bölümde; metin tanıtımındayöntem, müellif tasarrufları, metin tertibi, eserin müellif örneğiyle; dört yazıedebi eser olarak sunulmuştur. Farsça eserlerin kaynakları bulunmuş  ve tüm eserleriçeviriye uygun tercüme yolarıyla hazırlanmıştır.

Derviş Hüsâm hayatı ve eserleri ile alakalı inceleme yapmak isteyenler; Sâkıb Mustafa Dede, HâzâKitâb-ı Sefine-i Nefise-i Mevleviyan, Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 229 gibi eserleri inceleyebilir. Detaylı bilgi ve araştırma yapmak isteyenler için kütüphane arşivleri önerilir.Böylece daha etkin ve kesin kaynaklara ulaşılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir