Genel

Cenap Muhittin Kozanoğlu Kimdir? Cenap Muhittin Kozanoğlu’nun Biyografisi

21 Ağustos 2020

Cenap Muhittin Kozanoğlu, 1893 yılında Trablus’ta dünyaya gelir ve ortaokul öğrenimini Trablusgarp Askeri Rüştiyesi ve Askeri İdadide tamamlar. II. Meşrutiyetin ardından İstanbul’a giderek Vefa İdadisinden mezun olur. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Darülfünun edebiyat ve hukuk fakültelerinde eğitim almaya başlar.

Üniversiteyi bitirmesinin ardından I. Dünya Savaşı çıktığı için kendi isteğiyle savaşa katılır. I. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte 1919’dan başlayarak yıllar boyunca edebiyat öğretmenliği görevi üstlenir.Aslen Çukurovalı Türkmenlerden Batı Kozan koluna mensuptur. Babası Sarı Ali Ağa’nın torunu ve oğlu Çadırcı Mehmet Ağa’nın oğlu olan Kozanzade Mehmet Bey ve annesi ise Şerife Hanım’dır. Adalet Kozanoğlu ile olan evliliğinden Mefkure, Cem ve Ferda isimlerinde üç çocuğu bulunur.

Cenap Muhittin Kozanoğlu 3 Kasım 1965 tarihinde eşini kaybeder. Kütahya Valiliği yapmış olan ve Paşalık unvanına sahip Kozanoğlu Ahmet Bey isminde bir amcası bulunur ve Kozanoğlu Ahmet Bey Osmanlı’nın son dönemlerinde meydana gelen isyanlarla bilinir. Sürgündeki Türkmen beylerinin acılarını dile getirmek ve affedilmelerini başarmak istediği için yaşadıkları zorlukları bir türkü haline getirip Sultan II. Abdülhamit’in selamlık arabasının içine atan Kozanzade Mehmet Bey bu hareketinin sonucunda Trablus’a sürülür. Bu sürgünün sebebi ise Sultan II. Abdülhamit’in bu hareketi tehlikeli ve casusluk gibi algılamasıdır. Sultan II. Abdülhamit “arabamın içine kağıt koymayı başaran bana her şeyi yapabilir” diyerek bu hareketinin cezalandırılmasını isteyerek Cenap Muhittin Kozanoğlu’nun babasını sürgüne gönderir.

Cenap Muhittin Kozanoğlu’nun en meşhur olduğu alanlardan ikisi şiir yazması ve güfte yapmasıdır. Kozanoğlu şiirlerinde aruz ölçüsü kullanmasıyla bilinir. Aruz ölçüsü ile yazdığı şiirleri Edebiyat-ı Umumiye, Yürüyüş, İçtihat, Büyük Duygu, Malumat gibi birçok dergide yayınlanır. Bu bestelerden bir tanesi Refik Fersan’ın bestelemiş olduğu “Acemkürdi Makamında” şarkısı en meşhur güftesidir. Bu şarkı başta TRT ve Radyo Televizyon olmak üzere sürekli yayınlanır. Bu güftenin ardından gelen en çok tanınan iki güftesi “Uzaktakilerine” ve “Geçen Bahardan” şarkıları olur. 1946 ile 1954 yılları arasında Türk Dil Kurumu’nda uzman ünvanıyla görev yapar ve 16 Kasım 1972’de İstanbul’da vefat eder.

Cenap Muhittin Kozanoğlu’nun Eserleri Nelerdir?

  • Muharebeden önce ve sonra
  • Kadın
  • Şarkılar
  • Albayrak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir