Genel

Aydınlı Visali Kimdir? Aydınlı Visali’nin Biyografisi

12 Nisan 2020

Aydınlı Visali Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk Divan Edebiyatı şairidir. Osmanlı İmparatorluğu’nda Yalın Türkçe ile yazılmış şiirlerin öncüsüdür. Bu tarz şiirlere Basitname denmektedir. Aydınlı Visali şairin mahlasımıdır. Asıl ismi İsa’dır. Çok eski bir şair olduğu için doğum tarihi tam olarak bilinememektedir. Doğumuyla ilgili bilenen tek bilgi, Aydın’da doğmuş olmasıdır. Kayıtlarda, II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinde Edirne ilinde saray hocalığı yaptığı bulunmaktadır. Yaşadığı dönemde 61 Gazel ve 1 Murabba gibi oldukça fazla eser vermiştir. 1 Divan’ı olduğu da bilinmektedir fakat bulunamamıştır.

Aydınlı Visali’nin Edebi Hayatı

Divan Edebiyatı’nda yazılan şiirlerin yoğun Farsça ve Arapça kelimeler nedeniyle zor bir dille yazıldığı bilinmektedir. Bu dile hakim olmayan halk ise şiirleri anlayamamaktadır. Zaten Divan Edebiyatı bunu amaçlayarak sadece saray halkının anlaması için yazılmaktadır. Halkın bu edebiyatı anlaması için daha sade bil dille yazılmış olması gerekmektedir. Tatavlalı Mahremi halkın da bu şiirleri anlayabilmesi için bir hareket başlatmıştır. Bu harekette Divan Edebiyatı’nda daha sadece bir dil kullanılarak halkın da anlaması amaçlanmaktadır.

Bu şiirlerde yine aruz vezni ve Divan Edebiyatı’nın nazım şekli kullanılsa da daha sade bir Türkçe ile Basitnameler yazılmaya başlanmıştır. Türkçe sözcüklerin yanı sıra halkın kullandığı mecaz ve deyimlere de Basitnamelerde yer verilmiştir. Aydınlı Visali’nin yanı sıra Edirneli Nazmi, Âdem Dede ve Tatavlalı Mahremi de bu harekete katılmışlardır. Fakat bu hareket diğer Divan şairleri tarafında benimsenememiş ve sönüp gitmiştir. Aydınlı Visali hayatına Edirne’de saray hocalığı yaparak devam etmiş ve burada hayata gözlerini yummuştur.

Aydınlı Visali’nin Eserleri

Aydınlı Visali’nin 61 Gazel ve 1 Murabbası bulunmaktadır.

Şiirleri

  1. İrmedümvasla bir nefes nidelüm
  2. Çeşmüme nem didükleri her dem gelür gider
  3. Bir belâ-engîzbâlâsına oldum mübtelâ
  4. Yaz iriflüpçün bite gülflende gül
  5. Nâz ile her ne yirde kim ol hofl-puser gider
  6. Lutf ile lebleri câmın sunar olursa Nasûh
  7. Bahâr irdi yine ferhunde-demdür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir