Genel

Asaf Halet Çelebi Kimdir? Asaf Halet Çelebi’nin Biyografisi

3 Mayıs 2020

Asaf Halet Çelebi, dönemin en başarılı şair ve yazarlarından biridir. İstanbul’da doğan şair; Galatasaray lisesinden mezun olmuştur. Kendisi bizzat babasının verdiği eğitim ile Fransızca ve Farsça öğrendi. Fransa’dan dönüşünde ise 3 yıl boyunca Sanayi-i Nefise Mektebi’nde eğitim aldı. Adliye Meslek Mektebi’nden ise mezun olarak öğrenimini tamamladı.

Asaf Halet Çelebi, Üsküdar’da zabıt katipliği olarak da çalıştı. Sonrasında ise Osmanlı Bankası ve Devlet Deniz Yolları İşletmelerinde çalıştı. Aynı zamanda ünlü bir şair ve araştırmacı olarak da bilinir.

Şairliği

Gençlik dönemlerinde Divan Edebiyatı’ndan etkilenen Asaf Halet Çelebi, pek çok gazel ve rubai yazdı. 1937 yılından sonra ise Batı şiirinin tekniklerine yönelen şair, serbest ölçü ile de şiirler yazdı. Yeni şiirleri yayımlayan dergi Hamle; serveti fünun, sokak gibi dergilerde şiirleri ve yazıları yayımlandı.

Bu dönemde yayınladığı şiirlerinin genel konusu ise; ergenlik dönemine ait duygular, çocukluk teması, masallar ve tekerlemelerin hayalperest dünyası oldu. İçlerinde bazı Fransız şiirlerinin çevirileri de olan ‘’He’’ kitabını yayınladı. Daha sonrasında, önceki kitabı ile aynı çizgide olan ‘’Lamelif’’i  1945 yılında yayınladı. Şair, o güne kadar yazmış olduğu tüm eserlerini Om Mani Padme Hum isimli bir kitapta topladı. Kitap,Asaf Halet Çelebi ve ruhsal dünyasını, gizemli kişiliğini okuyucunun önüne serer niteliktedir. Burada şair aynı zamanda poetikasını da açıkladı. Türk şiirinde ‘’Modern Gelenekçi’’ şair olarak bilinir.

Şair, şiirin tıpkı yaşantımızda olduğu gibi soyut kavramlarla soyut bir dünya yarattığını savundu. Kendisinden sonra gelecek olan nesli, soyut şiir anlayışının ilk tanımlarını yaparak etkiledi. Türk Edebiyatı’nda soyut şiir anlayışının ilk adımlarını atmış oldu.

Şiir anlayışını açıklar nitelikte olarak Asaf Halet Çelebi şu sözleri kullanmıştır; ‘’Mesela esasen, müşahhas malzeme ile mücerret olan hayali yaşatabilmektir. Yani mücerret şiir, bilakis mücerret mefhumlu kelimelerden mümkün mertebe soyunmuş olan ve toplu bir halde mücerret bir mana anlatan ve bize o ihtisası veren ruh anının ifadesini taşıyan şiirdir’’.

Şiirleri

  1. Lâmelif
  2. Om Mani Padme Hum
  3. He
  4. Laleler
  5. Ömer Hayyam Divan Şiirinde İstanbul
  6. Eşrefoğlu Divanı
  7. Naima
  8. Mevlâna BeNJamiN Molla Câmi

Asaf Halet Çelebi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü kitaplığında görev yaparken 15 Ekim 1958’de yaşama veda etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir