Genel

Ahmet Talat Onay Kimdir? Ahmet Talat Onay’ın Biyografisi

17 Nisan 2020

Ahmet Talat Onay Çankırı’da 1885 senesinde dünyaya gelmiştir. Ailesi eğitimci kişilerden oluşmaktadır. Babası olan Hafız Numan Efendi İstanbul’daki eğitimini tamamlamasının ardından Çankırı’ya başmuallim olarak atanmıştır. Orta öğrenimini Kastamonu, Çankırı ve Ankara’da alan Ahmet Talat Onay orta öğrenimini tamamladıktan sonra girdiği Darülfünun Edebiyat Şubesi’ni 1910 senesinde başarıyla tamamlamıştır.

Türklük ve Türkçülük gibi kavramlarla bu dönemde karşılaşmıştır. Ankara Darülmuallim’in rüştiyesinde edebiyat öğretmenliği, Kastamonu Sultanisi edebiyat öğretmenliği, İzmir Sultanisi edebiyat öğretmenliği görevi yapmıştır. Öğretmenlik yaptığı dönemde Duygu ve Anadolu gazetelerinin başyazarlığını üstlenmiştir. Bu gazetelerde yazdığı makalelerde milli duyguların uyanması için çalışmıştır. Bu çalışmalarından dolayı beyaz şeritli İstiklal Madalyasına layık görülmüştür. Bunun ardından İzmir işgaline karşı olarak verdiği tepkiler sonucunda tutuklanmıştır. Kastamonu’ya edebiyat öğretmenliği görevini yapmak üzere atanmıştır.

Bu görevinin ardından sırasıyla Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerini yapmıştır. Bu görevlerinin ardından kendi arzusuyla Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü’ne geçiş yaparak Bolu Salnamesi hazırlanması için gayretler göstermiştir. Halk Edebiyatı adına yaptığı araştırmalarla bilinen Ahmet Talat Onay hece ve aruz ölçüsüyle birçok şiir kaleme almıştır. 1910 yılında ise Tiraje adlı bir edebiyat dergisi çıkarmıştır. 12 Ağustos 1923’te Çankırı ikinci dönem Milletvekili seçilmiştir.

Ahmet Talat Onay milletvekili seçildikten sonra dördüncü ve yedinci dönemlerde Çankırı, beşinci ve altınca dönemlerde Giresun olmak üzere toplamda beş dönem milletvekilliği görevi üstlenmiştir. Hayatında birçok acıyla karşılaşmış olan Ahmet Talat Onay dört çocuğunu farklı hastalıklar sebebiyle kaybetmiştir. Edebi hayatının son döneminde bu acıların etkileri oldukça belirgin bir şekilde görülmektedir. 22 Eylül 1956 senesinde Ankara’da vefat etmiştir. Onay’ın yazdığı eserlerle Türk Edebiyatı’na katkısı oldukça büyüktür.

Ahmet Talat Onay’ın Başlıca Eserleri Nelerdir?

  1. Aşık Dertli
  2. Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı
  3. Milli Mücadele Yazıları
  4. Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev’i
  5. Türk Şiirlerinin Vezni
  6. Aşık Tokatlı Nuri
  7. Dastan-ı Ahmet Harami
  8. Sarı Çiğdemler
  9. Çankırı Şairleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir