Genel

Ahmet Remzi Akyürek

17 Ağustos 2020

 Ahmet Remzi Akyürek’in Biyografisi

Ahmet Remzi Akyürek Kayseri’de dünyaya gelen mutasavvıf ve şairdir. Ahmet Remzi tekke ve zaviyelerin kapatıldığı tarihe kadar Üsküdar, Kastamonu, Halep ve Kütahya Mevlevihanelerinde posnişinlik görevini üstlenerek çalışır. Fars, Arap ve Türk Edebiyatı hakkında zengin bir bilgi birikimine sahip olduğu bilinir. Dönemi içinde Türkçeyi en derinlik şekilde bilen kişiler arasında kabul edilir. Babasının adı Seyyid Süleyman Ataullah’tır. Seyyid Ataullah Efendi 50 yıl gibi bir süre Kayseri Mevlevihanesi’nde şeyhlik yapmıştır. Ahmet Remzi adını dedesi Remzi El-Mevlevi’den alır. İlk öğrenimini sıbyan mektebi ve riştiyede tamamlar.

Müridzade Ali Efendi,GüncizadeNnuh Necati Efendi ve Şair Salim efendi gibi bir çok isimden Farsça ve Arapça Edebiyatı üzerine eğitimi almıştır. Ahmet Remzi Akyürek 1892 yılında İstanbul’a gelir. Burada Yenikapı Mevlevihanesi’nde bir yıl görev yapar ve sonraki sene memleketi Kayseri’ye geri döner. Memleketinde Kayseri İdadisi’nde öğretmenlik görevi yapmaya başlar. Öğretmenlik görevi neredeyse 15 yıl gibi bir süreyi bulmuştur. Esma Hanım isminde bir kadınla evlenirve bu evlilikten 3 kızı dünyaya gelir. I. Dünya Savaşı sırasında Mevlevi Taburu’na katılır ve kardeşi Huldi Efendi bu sırada Çanakkale Savaşı’nda şehit düşer. Ahmet Remzi Akyürek savaş sırasında gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla harp madalyasına layık görülür.

Savaştan sonra İstanbul’a dönerek şeyhlik görevine devam eder. Bu görevi Üsküdar Mevlevihanesi’nde yapar. 30 Kasım 1925 yılında tarikatların kapatılması sonucu şeyhlik görevi sona erer ve Üsküdar Selimağa Kütüphanesi’nde memurluk görevine başlar. Memurluk görevi sırasında Arapça ve Farsça eserleri Türkçeye çevirir.

Mihrimah Sultan Camii’nde Cuma Hutbeleri okumaya devam eder. Bunların yanı sıra şiirle de uğraşmış olan şair İstanbul’da 12 yıl kütüphanecilik görevi yaptıktan sonra istifa etmiştir. İstifa ettikten sonra Ankara’da yaşayan kızlarının yanına gider. Hasan Ali Yücel’in dileği üzerine Ankara Eski Eserler Kütüphanesi’nde müşavirlik görevini üstlenir. 1944 yılında Kayseri’de hayata veda eder, günümüzde naaşı Kayseri’de bulunan Seyyid Burhanettin Türbesi’nde bulunmaktadır.

Ahmet Remzi Akyürek’in Eserleri Nelerdir?

Şiir:

  • Bergüzar (Şiir Kitabı)

Biyografi:

  • Ayine-i Seyyid Sırdan
  • Mir’at-ı Zeynel Abidin
  • Tarihçe-i Aktab

Çeviri:

  • Gülzar-ı Aşk
  • Reynumay-ı Marifet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir