Genel

Ahmet Refik Altınay Biyografisi: Ahmet Refik Altınay Kimdir?

16 Nisan 2020

Altınay, 1881 yılında İstanbul Beşiktaş ilçesinde hayata gözlerini açmıştır. Ölüm tarihi ise kayıtlara 10 Ekim 1937 olarak geçer. Altınay, hem Türk tarihçisi, hem bir yazar hem de bir şair şahsiyettir. Ayrıca aynı zamanda Darülfünun tarih müderrisi ve yüzbaşı olarak tanınan bir isimdir. Tarih öğretmenliğindeki deneyimini, gazete ve dergiler bünyesinde yayınladığı tarihî hikâyeleri ve araştırma dizileri yolu ile daha geniş kitlelere ulaştırmayı başarmış ve bu kitleler üzerinde tarihi okuma ve sevme etkisini yaratmıştır. Hatta tam bu sebeple de “Tarihi sevdiren adam” sıfatı ile anılmaya devam edilmektedir.

Hayatının son yıllarını ise Büyükada’da sefalet içerisinde geçirmek zorunda kalmıştır. Hatta bu sebeple çok değerli kütüphanesini parça parça satmıştır. Uzun süren bir hastalık sürecinin ardından 10 Ekim 1937 tarihinde İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi içerisinde tam 56 yaşındayken zatürre hastalığından hayata gözlerini yummuş, veda etmiştir. Mezarı ise Büyükada’da Tepeköy Mezarlığı içerisinde yer alır.

Ahmet Refik Altınay Biyografisi: Ahmet Refik Altınay Kimdir? Yaşamı

Altınay, 1880 ya da 1881 senesinin Şubat ayı içerisinde İstanbul’da Beşiktaş’ın Valideçeşme semtinde doğmuştur.İlk öğrenim yıllarını VişnezadeSıbyan Mektebi’nde geçiren Altınay, orta öğrenimi için Beşiktaş Askerî Rüştiyesi ve Kuleli Askeri İdadisi’ne gitmiştir. 1898 senesinde Harp Okulu’ndan piyade birincisi olmayı başararak mezun olur.

Altınay’ın küçük yaşlarda teğmen çıkabildiği için kıtaya gönderilmediğini ve öğretmen sınıfında bırakıldığını söylemek mümkündür. Toptaşı ve Soğukçeşme Askeri Ortaokulları bünyesinde ise dört yıl süre boyunca coğrafya öğretmenliği görevinde bulunmuştur. 1902 yılına gelindiğinde ise Harp Okulu’na önce Fransızca öğretmeni ve ardından da 1908 yılına gelindiğinde tarih öğretmeni olarak getirilmiştir.

Ahmet Refik Altınay Biyografisi: Ahmet Refik Altınay Kimdir? Gazetecilik Hayatı…

Öğretmenlik deneyimini zaman içerisinde daha geniş kitlelere hitap edebilme ve okumayı sevdirebilme isteğine dnönüştürmüş olan Altınay, bazı dergi ve gazeteler bünyesinde ilk kaleme aldığı yazıları yayınlamaya, yine ilk öğretmenlik yılları içerisinde başlamıştır. İlk kaleme almış olduğu bu yazıların konusu ise ilk İslam kahramanları ve dini savaşlar üzerine yoğunlaşmaktaydı.

Ahmet Refik Altınay Biyografisi: Ahmet Refik Altınay Kimdir? Gazetecilik hayatı ile ilgili bir başka bilgiye göre Altınay’ın II.Meşrutiyet’in ilan edilmesine kadar “İrtika”, “Hazine-i Fünun”, “Malumat” ve “Mecmua-i Ebuzziya” gibi dergiler içerisinde makaleler yayımlamaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Altınay, Millet ve Tercüman-ı Hakikat gezeteleri bünyesinde de baş yazarlık görevinde bulunmuştur. İkdam’da günlük olarak tefrika etmiş olduğu yazıları, Altınay’ın “müverrih” olarak tanınmasında oldukça etkili olmuştur.

Ahmet Refik Altınay Biyografisi: Ahmet Refik Altınay Kimdir? Yapıtları Nelerdir?

Hayatı boyunca dünya tarihi konularından çocuk kitaplarına varıncaya dek pek çok farklı sahada yapıt üretmiştir. Kitaplarının sayısı ortalama 150’yi geçmektedir. Tarihçiliğinin yanı sıra Altınay, edebiyat alanına da oldukça ilgi göstermiştir. Bu alanda 1932 yılında “Gönül” isimli şiir kitabını ortaya çıkarmış ve yayınlamıştır. Ayrıca “Bektaşi Nefesleri” şeklinde kaleme almış olduğu pek çok güftesi bestelenmiştir. Ahmet Refik Altınay Biyografisi: Ahmet Refik Altınay Kimdir? Yapıtları Nelerdir? sorusuna cevaben yazarın yapıtları arasında yer alan diğer eserler ise yıllarına göre şu şekilde sıralanabilir:

 1. Mimar Sinan,
 2. Viyana Önünde Türkler,
 3. Osmanlı Devrinde Türk Madenleri
 4. Kafkas Yollarında
 5. Gazevat-ı Zelile-i Peygamberi
 6. Kadınlar Saltanatı
 7. Sokollu,
 8. Bizans İmparatoriçeleri,
 9. Tarihte Osmanlı Neferi
 10. İki Komite İki Kıtal
 11. Türkler ve Kraliçe Elizabet
 12. Küçüklere Tarih Dersi
 13. Eski İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir