Genel

Ahmet Da’i Kimdir? Ahmet Da’i’nin Biyografisi

16 Nisan 2020


Ahmet-i Da’i 14. Ve 15. Yüzyıllarda yaşamış olan ve bir çok eser vermiş olan alim bir şairdir. Babasının adı İbrahim, dedesinin adı ise Mehmed’dir. Annesinin kim olduğu bilinmemektedir. Doğum tarihi tam olarak bilinememekle beraber bütün kaynaklar Germiyanlı olduğunu gösterir. Doğum yeri ve tarihi bilgileri birbirini tutmaz.

Edebi Kişiliği

Germiyanlı olan Ahmet-i Da’i’nin verdiği eserlere bakacak olursak, onun Germiyan Beyi II. Yakub Bey, Osmanlı Sultanlarından olan Emir Süleyman döneminde yaşadığı sonucunu çıkarabiliriz. Germiyanoğulları’nın himayesinde yetişmiş, şehzadeler kavgasında ise I. Bayezid’in oğlu Emir Süleyman’ın tarafında yer almıştır. Ulaşılan verilere göre bir süre kadılık yaptığı varsayılmaktadır. Hatta bu dönemde Germiyan Beyi Süleyman Şah’ın kızı ile Yıldırım Beyazıd’ın gerçekleşen düğününe şahitlik ettiği varsayılmaktadır. Çeng-name ve Ferâhname adlı eserlerini Emir Süleyman’ın namına yazmıştır. Ahmet-i Da’inin ayrıca Uküdû’l cevahir adında bir lügatı vardır. Demirtaşpaşazade Umur Bey’in emriyle El-Tıb El-Nebevi eserine KitabüşşifaEhadissül Mustafa isminde bir tercüme de yazmıştır. Türkçeye çevirdiği eserleri de vardır ancak bu eserler basılmamıştır. Ahmet-i Da’inin kendi yazığı divanı da basılmamış ve şu an Bursa Orhangazi Kütüphane’sinde saklanmaktadır. Ahmet-i Da’i bu eseri Hacı Halil Hayrettin Paşa’ya ithaf etmiştir.

Tezkiretü’l-Evliya eserini ise Mehmet Çelebi döneminde sultan adına kaleme almıştır. Şiirlerinde kendine has ince bir tarzı vardır. Hiçbir zaman tasavvuf tarzına girmemiştir. Şairin fazla yaşamadığı bilinmektedir. Ahmet-i Da’inin, hayatı boyunca Mehmet Çelebi, Emir Süleyman ve Musa Çelebi’den çok etkilendiği bilinmektedir. Hayatı boyunca onlara bağlı ve sadık kalmıştır. II. Murad’ı öven şiirleri Ahmed-i Da’nin 1421’den sonra öldüğünü ortaya çıkarmaktadır. Da’inin ölüm yılı ortalama 1421 yılı olarak bilinmektedir. Bursa’da Ahmet-i Da’i adına bir camii, bir mahalle ve bir hamam vardır. Caminin yanındaki Dai Dede adlı kişiye ait mezarın ise Ahmet-i Da’i ye ait olduğu varsayılmaktadır.

Eserleri

Ahmet-i Da’inin eserleri eserleri Manzum ve Mensur olarak ikiye ayrılmaktadır.

Manzum Eserleri

Manzum eserleri arasında Çeng-name, Camasb-name, Ukudü’l-cevahir, Vasiyyet-i Nuşirevan, Mutayebat, Farsça Divan, Türkçe Divan ve Ferahname isimli eserleri yer almaktadır.

Mensur Eserleri

Mensur eserleri arasında Teressül, Siracü’lKulüb, KitabüşşifaEhadisü’l Mustafa (Tercüme-i Tıbb-ı Nebevi), Miftahü’lcenne, Tercüme-i Tabir-name, Tercüme-i Tezkiretü’l evliya ve Tercüme-i Eşkal-i Nasır-i Tusi isimli eserleri yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir