Genel

Ahmed Hikmet Müftüoğlu Kimdir? Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun Biyografisi

13 Nisan 2020

Ahmed Hikmet Müftüoğlu, Türk Edebiyatında önemli bir yere sahip Türk diplomat ve yazardır. Yazarın ailesi dönemin ulema sınıfındandı; Ulema sınıfı Müslüman ülkelerde eğitimli din ailelerinden oluşan sınıf demektir. Babasını henüz 7 yaşındayken kaybeden Ahmed Hikmet Müftüğlu, ağabeyinin himayesinde büyüdü. Eğitimine Soğukçeşme Askeri Rüştiyesinde başlayan yazar, Galatasaray Sultanisinde devam etti. Bu okulda Tevfik Fikret ile tanıştı ve edebiyat merakı böylece başlamış oldu. 1888 yılında eğitimini tamamladı. Hariciye Nezaretinde çalışmaya başladı. Şair edebiyata ilk olarak Fransızca çeviriler yaparak başladı. Ahmed Hikmet Müftüoğlu’nun Galatasaray Sultanisinde ki öğretmenleri arasında çok tanıdık simalar vardı, Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci, Muallim feyzi.

Eserleri ve Ebedi Kişiliği

Ahmed Hikmet Müftüoğlu‘nun ilk eseri “Leyla Yahut Bir Mecnun’un İntikamı” lisede iken yayımlandı. İlk eseri basılınca, edebiyata olan ilgisi arttı. 18 yaşındayken Namık Kemal’in ölümü üzerine yazdığı “Namık Kemal’e Mersiye” adlı şiiri, şairin edebi gücünü kanıtlayan eserlerindendir. Ayrıca Yazarın ilk şiiridir.

Hariciye nezaretinde görev yaparken Galatasaray Sultanisinde öğretmenlik yapıyordu. Daha sonra Marsilya Şehbenderliği ve elçilik katipliği görevlerine başladı. Şehbenderlik yaparken birçok eser verdi ve Fransızcadan roman tercümeleri yapmaya devam ediyordu. 1891 yılında İstanbul’a dönüş yaptı ve eski işleri olan Hariciye Nezaretinde çalışmaya ve Galatasaray Sultanisinde öğretmenlik yapmaya geri döndü.

II. Meşrutiyet Sonrası

1908 yılında, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra görevinden alındı. Ticaret ve Ziraat nezaretinde Umur-ı Ticariye umum müdürlüğü görevine başladı. Galatasaray Lisesi’ndeki öğretmenlik görevini, Tevfik Fikret bu liseye müdür olarak gelince bıraktı. Ardından Darülfünun Edebiyat Fakültesinde Fransız ve Alman edebiyatı müderrisliğine başladı.

Türkçülük Akım Dönemi

1908 yılında Necip Asım, Veled Çelebi, Yusuf Akçura ve Mehmet Emin Yurdakul ile birlikte Türk Derneği’nin kurulmasına önderlik etti. 1911 yılında Türk Yurdu’nun kurucu üyesi olarak hizmet vermeye başladı. Bu cemiyetin yayın organı olarak çıkarılan Türk Yurdu Dergisinde de yazıları çıkmaya başladı.

Bu dernek ve dergi daha sonraları Türk Ocakları ismini aldı. 1918 yılında ise İstanbul’a geri döndü. İstanbul’a döndükten sonra Halife Abdülmecid Efendi’nin ser-karinliği, Baş mabeyinciliği görevine getirildi. Harp malzemeleri komisyonunun başkablığı sebebiyle iki yıl Berlin, Peşte ve Viyana’da kaldı.1922 yılında Karısı Suat Hanım öldü. Bir süre sonra kendisi de hastalığından dolayı emekli olmak zorunda kaldı. Ahmed Hikmet Müftüoğlu, 19 mayıs 1927 günü, karaciğer kanseri nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Diğer Eserleri

  1. Çağlayanlar (1922), Gönül hanım
  2. Haristan ve Gülistan (1980)
  3. Silinmiş Çehreler
  4. Kadın Ruhu
  5. Beliren Simalar adlı kitaplardır
  6. Salon köşeleri, Bir Tesadüf, Bir Safha-i Kalb

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir