Genel

Abdulahad Nûri Kimdir?Abdulahad Nûri’nin Biyografisi

11 Nisan 2020

İslami tarikatların en yaygını olan Halvetiye Tarikatı’nın Şeyhlerindendir kendisi. Ayrıca önemli bir mutasavvıf ve şairdir. Aileden gelen bir yatkınlıkla İslam dini ile ilgilenir ve dini ilerleyişini de ömrü boyunca sürdürmüştür Abdullahad Nuri Efendi. Osmanlının Fıkıh alimi Zileli Muharrem Efendi; Abdullahad Nuri Efendi’nin dedesidir.

Abdullahad Nuri Efendi’nin doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Kayıtlarda Abdullahad Nuri Efendi’nin doğumu adına iki tarih vardır, (1594 veya 1604 yılları) ama kesin tarih bunlardan hangisi bilinmemektedir. Anadolu’nun güzide şehirlerinden olan Sivas’ta dünyaya gelmiştir. Babası Sivas Müftüsü Ebü’l Berekat İsmail Efendi’nin evladıdır. Annesi ise Şemseddin Sivas’ın erkek kardeşi olan Muharrem Efendi’nin kızı Safa Hatun’dur.

Abdullahad Nuri Efendi; babasını çok küçük yaşta kaybetmiştir. İyi şekilde yetişmesini isteyen annesi onun yetiştirilme sorumluluğunu o dakikadan itibaren dayısı Abdülmecid Sivasi’ye devretmiştir. Dayısı tarafından ilk eğitimlerini verilen Abdullahad Nuri Efendi sonrasında eğitimini İstanbul’da almıştır. Bunun nedeni ise dayısı yani Abdülmecid Sivasi dönemin Osmanlı İmparatoru üçüncü Mehmet tarafından saraya çağrılmıştır. Abdullahad Nuri Efendi’de bu sayede dayısıyla birlikte İstanbul’a saraya gelmiştir. Artık İstanbul’da yaşamına devam edecektir. Dayısı sayesinde eğitimini en iyi şekilde tamamlayan Albullahad Nuri Efendi; eğitimi bitince yine dayısı aracılığıyla tarikata dahil edilir. Tarikatını halka tanıtıp, sevdirmek ve yaymak için Midilli’ye görevli gider. Sonrasında Şeyhülislam Esad Efendi’ni tarafından Mehmet Ağa Tekkesi Şeyhliğine atanınca tekrar Midilli’den İstanbul’a gelmek zorunda kalır. (1620 yılında)

Artık İstanbul’da olan Abdüllahad Nuri Efendi; 1631 yılına gelindiğinde Fatih Camii’nde, 1641 yılına geldiğinde ise Beyazıt Camii’nde vaaz kürsüsü şeyhliği görevlerinde yer almıştır. Abdullahad Nuri Efendi; son olarak Ayasofya Cami’sinde vaaz kürsü şeyhliği yapmıştır. 1651 yılında ise Abdüllahad Nuri Efendi İstanbul’da hayata veda etmiştir. Eyüp Nişancası’nda dayısı Abdülmecid Sivasi’nin türbesi karşısında toprağa verilmiştir.

Abdullahad Nuri ‘nin Eserleri

Ailesine aldığı eğitim ile Sivasiye Tarikatının kendi döneminde önderlerinden olmuştur. Onun dini başarısı çevresindekiler ve tanıyan herkes tarafından kabul görmüş ve takdirlerini kazanmıştır. Abdullahad Nuri Efendi birçok tasavvuf şiirini kaleme almıştır. Ayrıca birçok da ilahide eserleri arasında yer alır. Yine birden fazla Arapça eseri de kaleme alarak günümüze kadar gelen mirasına yenilerini eklemiştir.Eserleri ile tasavvuf konusunda bizlere birçok bilgi armağan etmiştir.  Arapça ve Farsça eserlerinde kullandığı dildir. Ama son üç eserini ise Türkçe olarak ortaya koymuştur.

Eserlerinden bazılarını ise aşağıda örnek olarak sıraladık.

  • Riyazü’l-ezkar
  • Mev’izatü’l- hasene
  • Risaletü’s-semaiyyeti’n-Nuriyye
  • Reddüasari’l-mütemerridin…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir